Aliance pro rodinu udělovala Ceny vděčnosti

V rámci 16. ročníku Týdne pro rodinu, který probíhá po celé ČR ve dnech 13. – 19. května, se v Praze uskutečnil druhý ročník udílení Ceny vděčnosti manželům a rodičům Omnia vincit amor 2024.

Cena
Foto: Archiv Aliance pro rodinu

Akci, kterou pod záštitou parlamentní Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti uspořádala 15. 5. Aliance pro rodinu, navštívila i poslankyně Nina Nováková (nestr. za KDU-ČSL), místopředsedkyně zmíněné parlamentní komise. Paní poslankyně předala čtyřem oceněným párům slavnostní medaile a přítomným manželům individuálně poděkovala za inspirativní příklady manželského i rodičovského života.

Předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová se se svým kolegou advokátem Janem Gregorem shodují, že důležitým kritériem výběru manželských párů je nominace od jejich dětí. A jaké manželské páry, již dospělé děti svých rodičů, nominovaly?

Brňáci, manželé Štaudovi, jsou známí svým aktivním občanským životem. Pan Štaud byl dlouholetým novinářem křesťanských médií a psaní se věnuje i mimo redakce. Jeho žena Eliška se angažovala v Klubu křesťanských žen, spoluzaložila Výbor na obranu rodičovských práv a působila i v komunální politice za lidovou stranu. Manželé Štaudovi mají 4 děti a jsou několikanásobnými prarodiči. Jejich doporučení pro dobré manželství je důkladně poznat svou/svého nastávající/ho a vědomě usilovat o manželství jako “společný projekt”. Za důležité pokládají mít i každý své koníčky, rádi se k sobě vracet a za dobrou manželku či dobrého manžela se také modlit.

Z Českého Těšína přijela paní Fajová, která cenu převzala i za svého manžela in memoriam. Rodina, která krom svých sedmi dětí přijala i osmého chlapce ze sociálně slabé rodiny zažila podobně jako manželé Štaudovi komunistický útlak. Odvaha, se kterou přijali děti navzdory nesnadné finanční situaci, přinesla své plody. Jedna z přítomných dcer na místě vzpomíná, že rodiče nikdy nežili v manželství jen vedle sebe, ale vždycky spolu. A tak měli mnohem větší odhodlání i sílu zvládnout nelehké situace, které život početné rodiny může přinést.

Nesmírně inspirativní jsou i manželé Markovi ze Strakonic, kteří vychovali 10 dětí, z nichž 8 přijali z dětského domova. Pan Marek byl kromě rodinné firmy i ředitelem Ústavu pro mentálně postižené děti a paní Marková se na plný úvazek věnovala široké rodině. Úzká spolupráce manželů Markových s Fondem ohrožených dětí vyústila i v dokument, který o nich a dalších třech sourozencích pana Marka natočila Olga Sommerová. Všechny je totiž kromě genetické výbavy pojí i celoživotní poslání pěstounů.

Manželským párem, který se letos stal “služebně nejstarším”, byli manželé Wágnerovi z Prahy. Zároveň se stali párem, který se poměrně kuriózně setkal už v mateřské školce. Znají se od 5 let a kromě krátké pauzy po střední škole se jejich cesty spojily v manželství. Silným momentem bylo vystoupení pana Marka, který přiřkl dobré manželství Boží ochraně a pomoci. A jak jejich dcera Jana řekla, je krásné vidět, že i přes obtíže, které přináší stáří se rodiče mají stále rádi a nemohou bez sebe být.

Aliance pro rodinu pořádala akci v reprezentativních prostorách Kaiserštejnského paláce a o mimořádný hudební zážitek pro všechny zůčastněné se postaral violoncellový virtuóz Petr Špaček.

Alžběta Kalábová