Amatérští varhaníci prošli kurzem a vydali se pomáhat do farností

Dvacet absolventů kurzu pro amatérské chrámové hudebníky obdrželo koncem roku z rukou biskupa Václava Malého certifikát potvrzující jejich zvládnutí hry na varhany. Ve svých domovských farnostech tak mohou šířit krásu liturgické hudby.  

Varhana
Foto: Martina Řehořová/Člověk a Víra

„V kurzu se mají možnost naučit, jak používat svůj nástroj při liturgii. Doprovod liturgie je pro nezkušeného varhaníka poměrně složitá záležitost. Během kurzu se ale tento varhaník stává poučenějším, zjišťuje, že není třeba se bát, že při potřebné dávce respektu a dodržování základních pravidel lze doprovázet jakoukoli příležitost a vystihnout její podstatu; ať už jde o slavnostní hymnus s mohutnou zvukovou kulisou nebo kontemplativní chvíle během všednodenní mše s tichým doprovodem. Při tom přijdou ke slovu nejen noty, ale i improvizace a na tu kurz rovněž pamatuje a rozhodně nejen okrajově,“ vysvětluje jeden z absolventů kurzu Martin Vlk.

Kurzy pro varhaníky pořádá Arcibiskupství pražské už 15 let. Pod vedením Miroslava Pšeničky, varhaníka a regenschoriho od sv. Antonína v Holešovicích, se v řádném dvouletém-v případě zájmu dvouletém pokračovacím-kurzu nejen zdokonalí v technice hry samotné, ale dozvědí se rovněž, jak se vede sbor a mnoho dalších teoretických a praktických informací. Za dobu své existence kurzem v sedmi cyklech, které vedl Miroslav Pšenička, prošlo už přes 100 varhanic a varhaníků, kteří dnes slouží ve svých farnostech po celé diecézi.

(apha)