Arcibiskup Graubner poprvé jako Velký kancléř na KTF

Poprvé navštívil Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v roli Velkého kancléře pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner. V úterý 20. září se tu zúčastnil zasedání Akademického senátu KTF UK a požehnal nově zrekonstruovanou fakultní kapli.

1-foto-helena-kodalikova-002
Foto: Helena Kodalíková

„Fakultní kaple Panny Marie – Sedes Sapientiae měla ráz kancelářské místnosti vybavené vestavěnou sakristií a liturgickým vybavením, které realizoval Karel Stádník společně s Pavlem Vancem roku 1998. Původní vzhled kaple byl výsledkem několika dílčích úprav z dob komunismu a počátku 90. let,“ říká Adéla Bytelová z oddělení vnějších vztahů KTF UK. Cílem rekonstrukce bylo podle ní „učinit prostor důstojnější a zejména více zvoucí k modlitbě.“
Jak dále uvedla, obnovu kaple umožnil štědrý dar Konference vyšších představených mužských řeholí. Přispělo i pražské arcibiskupství.

(pri)