Arcibiskup ocenil pracovníky v církevním školství

Na závěr bohoslužby konané při příležitost Dne církevního školství ocenil ve středu 20. září ve svatovítské katedrále pražský arcibiskup Jan Graubner pětici osobností, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj církevního školství.

Oceneneni

Kamile Müllerové udělil český primas Jan Graubner záslužnou medaili svaté Ludmily církevního školství I. stupně za dlouholetou službu církevnímu školství na pozici ředitelky školy.

Mgr. Kamila Müllerová je zakladatelkou Křesťanského gymnázia v Praze 10 Hostivaři. Narodila se v roce 1941 do katolické praktikující rodiny a víra se tak stala nedílnou součástí jejího života, byť musela překonávat silné represe komunistického režimu. I když úspěšně zvládla přijímací zkoušky na několik vysokých škol, mohla být přijata jen na studium matematiky a fyziky na Karlově univerzitě. Po zakončení studia nastoupila jako učitelka na základní škole, pak mnoho let učila na Obchodní akademii. Teprve po sametové revoluci si mohla splnit svůj tajný sen – založit školu, ve které věřící mladí lidé nebudou muset skrývat svoji víru, ale budou v ní svobodně a otevřeně žít. V srpnu 1993 získala pověřovací listinu a od 1. září zahájila činnost Křesťanského gymnázia. Ve funkci ředitelky tuto školu vedla 16 let.

Kamila Müllerová stále sleduje dění na gymnáziu a upřímně se raduje z jeho dalšího vývoje nadšení jejích absolventů.

Ve svém soukromém životě Kamila Müllerová nejraději tráví čas s rodinou. Ráda a dobře vaří, ráda chodí na výlety. S manželem Vladimírem vychovali syna Ondřeje, který po mamince zdědil velkou lásku k literatuře. Obě vnoučata už absolvovala Křesťanské gymnázium.

Janě Stielové udělil pražský arcibiskup záslužnou medaili svaté Ludmily církevního školství II. stupně za dlouholetou službu církevnímu školství na pozici ředitelky školy.

PhDr. Jana Stielová, DiS. stála u zrodu Katolické mateřské školy a v roce 1992 se stala její ředitelkou.

Vystudovala Filosofickou fakultu v Praze a v rámci svého pedagogického studia Svatojánskou kolej – Vyšší odbornou školu pedagogickou ve Svatém Janu pod Skalou. Během třiceti let vybudovala v mateřské škole klidné a rodinné zázemí, díky kterému se do školky vrací již děti dětí v další generaci a o školku je mezi rodiči stále velký zájem. S rodiči nejen současnými ale i bývalými stále potkává při farních slavnostech, výročích školky a dnech otevřených dveří, a samozřejmě při školních aktivitách, besídkách u příležitosti doby adventní či jarních.

Jana Stielová v rámci své práce v KMŠ Beroun spolupracuje s Charitou Beroun při Tříkrálové sbírce, s dětmi a kolektivem školky se účastní Noci kostelů apod. Je také členkou pastorační rady ŘKF Beroun a obětavou farnicí, která pomáhá při organizaci mnoha farních akcí. S manželem Zdeňkem vychovala dvě děti a je vzornou babičkou dvou vnoučat.

Martinu Čechovi arcibiskup Jan Graubner udělil záslužnou medaili svaté Ludmily církevního školství III. stupně za dlouholetou službu církevnímu školství na pozici pověřeného vedoucího Sekce církevního školství.

Mgr. Martin Čech se narodil 31. prosince 1964. Se svou rodinou žije v Roztokách u Prahy. Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze – obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Tuto svou profesi vykonával až do roku 2004, kdy se stal ředitelem Ústředí Evangelické akademie a jeho prací se stala péče o školy zřízené Českobratrskou církví evangelickou. Měl na starost vedení ředitelů škol, kontrolu a koordinaci jejich činnosti, organizování vzdělávacích seminářů a lektorskou činnost. Tuto získanou zkušenost od roku 2011 zúročuje ve službě vedoucího Sekce církevního školství při České biskupské konferenci. K jeho úkolům patří i komunikace s MŠMT a dalšími státními subjekty, kdy se podařilo upevnit pozici církevních škol ve společnosti. Ekumenický rozměr v jeho práci je viditelnou devizou a oslovuje široké spektrum rodičů i žáků.  

Jaroslavu Brzákovi udělil arcibiskup Graubner záslužnou medaili svaté Ludmily církevního školství III. stupně za dlouholetou službu církevnímu školství na pozici učitele náboženství.

Mgr. Jaroslav Brzák se narodil v roce 1959 v městečku Tisovec na středním Slovensku. Po studiu na gymnáziu pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích v oboru slovenský jazyk, literatura – dějepis. Po přestěhování do Prahy učil na několika středních školách. V letech 1992-1996 si doplnil vzdělání studiem náboženských věd na KTF v Praze. Tím se mu otevřela možnost vyučovat náboženství na Arcibiskupském a Křesťanském gymnáziu v Praze, kde působí přes čtvrt století. Výuka náboženství ho přivedla k velké lásce k Věčnému městu, Římu a na Křesťanském gymnáziu organizoval několik zájezdů do Říma pro studenty i pedagogy. Náboženství učí velmi rád. Na Křesťanském gymnáziu učil i Základy společenských věd. Je velkým odborníkem ve svých oborech, což studenti oceňují.

Jaromíře Burianové udělil pražský arcibiskup záslužnou medaili svaté Ludmily církevního školství III. stupně za dlouholetou službu církevnímu školství na pozici učitelky ve službě postiženým žákům.

Mgr. Jaromíra Burianová se narodila v roce 1956 a patří neodmyslitelně k pilířům CZŠL Don Bosco a MŠ logopedické. Dětem s narušenou komunikační schopností zasvětila celý svůj pracovní život. Po skončení studia speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK v Praze nastoupila v roce 1979 do tehdejší ZŠ internátní pro vadně mluvící na Kobyliském náměstí a postupně v prošla všemi pedagogickými pozicemi od vychovatelky, učitelky až po management. Kromě pedagogické práce si svou logopedickou erudici prohlubovala několik let v Pedagogicko-psychologické poradně Prahy 8. Je aktivní členkou bohnické farnosti. Od roku 2004 zastává nelehkou úlohu statutárního zástupce ředitele a svou spolehlivostí, pracovitostí, pevným, ale přátelským přístupem k vedení pedagogického sboru je nepostradatelnou tváří a oporou celého týmu školy.

Muler
Kamila Müllerová je zakladatelkou Křesťanského gymnázia v Praze Hostivaři.