Arcibiskupské gymnázium oslavilo třicátiny

Kulatých 30 let své existence oslavilo ve středu 19. října bohoslužbou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha Arcibiskupské gymnázium v Praze. Mši svatou pro studenty a pedagogy školy celebroval biskup Václav Malý.

Ag0

„Radujte se! To je slovo do dnešní doby plné nejistoty. Žijeme v době plné pomluv, kdy se pořád na někoho ukazuje. Ten, který se nechá inspirovat Ježíšem je ten, který děkuje, který je vděčný,“ uvedl ve své promluvě biskup Václav Malý. Podle něho je jedním z hlavních úkolů dnešní doby usilovat o pravdu, spravedlnost a čistotu. „Hledat pravdu. Hlavně o sobě, abychom si nic nenamlouvali. Ježíšův učedník je ten, který žije v této svobodě. Spravedlivý je ten, kdo dá každému, co mu patří. Usilujme o to, co je čisté, abychom byli průzrační. Nepotřebujeme si na někoho hrát,“ připomněl studentům biskup Malý.

Oslavy výročí pokračovaly v budově gymnázia, které pro veřejnost uspořádalo Den otevřených dveří. Návštěvníci si tu mohli prohlédnout výstavu fotografií z volnočasových akcí studentů, zajít na výstavu několika ročníků školního časopisu Agonie, potěšit se výtvarnými uměleckými díly žáků AG či si poslechnout videorozhovory s absolventy školy. „Arcibiskupské gymnázium je jednou ze šestnácti škol či školských zařízení v pražské diecézi, jejichž zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Činnost gymnázia byla obnovena v roce 1991, volně naše škola navazuje na tradici renomovaného předválečného Arcibiskupského gymnasia, které svou činnost zahájilo v roce 1913,“ sdělil ředitel gymnázia Ondřej Mrzílek. Jak dodal, studenti mají od primy do oktávy v rozvrhu povinně jednu hodinu týdně věnovanou předmětu náboženská nauka. „Je to předmět jako každý jiný a děti jsou z něj klasifikovány. Předmět je úmyslně nazván „nauka“, nikoli „výchova“. Naznačuje se tím, že se v něm sdělují a učí fakta-mimo jiné základy biblistiky, religionistiky atp.-, jejichž znalost považujeme za nutnou,“ dodal ředitel Mrzílek.

Při příležitosti 30. výročí byla vydána medaile, jíž ředitel školy udělil těm, kteří se významným způsobem zasloužili o budování dobrého jména školy, jejího fungování, rozvoje a podpory. Oceněno bylo celkem 12 osob a dvě instituce (Arcibiskupství pražské a Kongregace Školských sester sv. Františka.) 

(pri)