Arcibiskupský hotel Stavbou roku

Zámecký hotel Chateau Clara Futura v Dolních Břežanech, jehož majitelem je Arcibiskupství pražské, získal cenu Stavba roku 2019 Středočeského kraje.

Brezany-exter-web
Foto: Stanislav Zeman

Arcibiskupství pražské a architekti Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, za interiér Bára Škorpilová byli oceněni za Nejlepší rekonstrukci památkového objektu. V katalogu 6. ročníku udílení zmíněné ceny se píše: „Náročná stavební obnova areálu kulturní památky je příkladnou ukázkou skloubení soudobých architektonických prvků s historickým objektem. Projekt, který je prvním takovýmto projektem katolické církve v České republice, je příkladnou ukázkou nalezení nového využití pro památkově chráněný rozsáhlý areál. Realizace tohoto díla významně přispěla k rozvoji moderní vybavenosti obce i širšího okolí, podpoře cestovního ruchu, představuje rovněž významnou kultivaci prostoru centra obce.“ 

Dvoupatrová budova zámku stojí na místě tvrze, která od roku 1356 do husitských válek patřila zbraslavskému klášteru. Roku 1715 ji od Jana Františka z Trautmannsdorfu koupil pražský arcibiskup František Ferdinand hrabě Khünburg. Až do záboru minulým režimem tu pobývali arcibiskupové i nunciové. V 70. letech u zámku vznikly ubikace a cvičné prostory pro příslušníky ministerstva vnitra, pohotovostní pluky a takzvané červené barety nasazené 17. listopadu 1989 proti demonstrantům na Národní třídě. V zahradě a parku byla postavena benzinová pumpa, garáže, sklady, psince či střelnice. 

Arcibiskupství pražské v loňském roce dokončilo v sousedství zámeckého hotelu administrativně technologické centrum pro japonskou firmu Rigaku. Na pozemcích zdevastovaného velkostatku, které arcibiskupství prodalo, vzniklo pracoviště HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a centrum ELI s největším laserem v Evropě. Služeb zámeckého hotelu Chateau Clara Futura využívá jak vědecká komunita zmíněných pracovišť, tak další firmy a turisté. Nejen pro svatby je v této obnovené kulturní památce k dispozici i zámecká kaple.