Arcibiskupství děkuje za Tříkrálovou sbírku

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a generální vikář Mons. Jan Balík děkují kněžím a farníkům pražské arcidiecéze za jejich podporu letošní Tříkrálové sbírky.

190107-3kral-ostrozska-06jpeg

Milí kněží a farníci,

milé sestry a milí bratři,

děkujeme, že i v této náročné době myslíte na druhé a podpořili jste tradiční Tříkrálovou sbírku, která letos vzhledem k hygienické situaci probíhala netradičně.

I přes veliké komplikace, které současná epidemie způsobila, se podařilo zorganizovat Tříkrálovou sbírku 2021 s velkým úspěchem a bylo vybráno 40% částky z loňského roku.

Srdečné poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci, a také dárcům, kteří svým darem vyjádřili, že si váží služeb charity pro dobro naší společnosti a ve prospěch potřebných lidí ve světě.

Finanční dar se mohl vložit do zapečetěných kasiček, které byly umístěny ve veřejných prostorech nebo zaslat online.

I když online koledování je otevřené ještě do konce dubna, můžeme již nyní s radostí konstatovat, že se vybralo k dnešnímu dni 3.492.204 Kč. Konkrétní výsledky jsou průběžně uváděny na webu Tříkrálové sbírky: www.trikralovasbirka.cz

Děkujeme za vaši štědrost a Pán Bůh odplať všem, kteří se na Tříkrálové sbírce jakkoliv podíleli.

Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský

Mons. Jan Balík, generální vikář arcibiskupství pražského