Arcibiskupství pražské nadále trvá na omluvě

Na základě nově publikovaného judikátu Nejvyššího soudu, který se týká výkladu práva na omluvu právnických osob, se Arcibiskupství pražské rozhodlo požádat Městský soud v Praze o přerušení soudního řízení, ve kterém žaluje pana Vojtěcha Razimu za poškozování svého dobrého jména, a to do doby, než o výkladu sporného judikátu rozhodne Ústavní soud. V případě, že soud žádosti o přerušení sporu nevyhoví, učiní právní zástupce Arcibiskupství pražského technické zpětvzetí žaloby a opětovně ji podá až poté, co Ústavní soud rozhodne o (ne)správnosti výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu. Arcibiskupství chce dát tímto krokem jasně najevo své odhodlání domoci se spravedlnosti bez ohledu na to, jak dlouho bude ve svém úsilí muset vytrvat.

Pro vyloučení případných pochybností Arcibiskupství pražské uvádí, že případné zpětvzetí žaloby se bude týkat soudního řízení vedeného ve sporu s panem Vojtěchem Razimou, v němž se domáhá omluvy za jeho nepravdivá tvrzení, která učinil poté, co s ním byl ze strany Arcibiskupství ukončen pracovní poměr. Zpětvzetí se nikterak netýká soudního řízení, ve kterém je pan Vojtěch Razima žalován přímo kardinálem Dukou a ve kterém zatím ještě neproběhlo žádné soudní jednání.

Judikát Nejvyššího soudu (23 Cdo 327/2021), který nově upírá možnost právnickým osobám v případě pomluvy požadovat omluvu na veřejnosti, považuje Arcibiskupství pražské za novou skutečnost, která může mít vliv na právě probíhající spor s Vojtěchem Razimou. Na doporučení svého právního zástupce se proto Arcibiskupství rozhodlo požádat Městský soud v Praze o přerušení soudního jednání a vyčkat na rozhodnutí Ústavního soudu. Ten bude rozhodovat na základě stížnosti společnosti JUROS, s.r.o., která o svém záměru Arcibiskupství informovala. V případě, že soud žádosti o přerušení sporu nevyhoví, vezme Arcibiskupství žalobu zpět a opětovně ji podá až poté, co Ústavní soud rozhodne. Arcibiskupství explicitně zdůrazňuje, že zpětvzetí žaloby by v tomto případně bylo pouze dočasné a že soudní spor nelze ze strany pana Vojtěcha Razimy považovat za ukončený v jeho prospěch.

Kontakt pro média:

Jiří Prinz

Mobil: +420 724 882 842