Arcibiskupství pokročilo v roce 2022 na cestě k finanční soběstačnosti

V roce 2022 se Arcibiskupství pražskému (AP) podařilo realizovat další kroky na nové hospodářské cestě vedoucí k finanční soběstačnosti a již se připravuje na dokončení restrukturalizace započaté v roce 2019. Za rok 2022 se AP dostalo do zisku 213 milionů korun, za což vděčí především efektivitě lesní správy AP a nadprůměrným cenám dřeva. Významný výdaj AP naopak představovala v loňském roce finanční podpora farností v pražské arcidiecézi ve výši téměř 150 milionů korun. V roce 2022 se dařilo také nájemnímu bydlení XPlace, za kterým stojí kapitál AP. V současné době má velkou část dokončených bytů pronajatou a intenzivně rozšiřuje svou nabídku včetně regionů poblíž Prahy.

Logo-ap-2-690kb

Arcibiskupství pražské se systematicky připravuje na rok 2030, kdy přestane dostávat příspěvek na provoz od státu. Duchovní službu a pastoraci bude muset nadále v celé výši hradit z výnosů vlastního hospodaření a z darů věřících. Ze svých zdrojů bude podporovat též církevní školství a sociální projekty. Ve své hospodářské strategii AP definovalo jako hlavní pilíře zdrojů financí nájemní bydlení v Praze a jejím okolí pod značkou XPlace, nájemní obchodní plochy, lesní správu a finanční produkty. Nově se zajímá také o projekty spojené s udržitelnými zdroji energie.

Těší mě, že po letech ztrát dopadlo hospodářství arcibiskupství opět dobře a naše kroky na nové hospodářské cestě vypadají zdařile. Za loňský rok chci především poděkovat a pochválit práci všech, kteří se podílejí na správě našich lesů a kteří výrazně přispěli k tomu, že hospodaření AP je za loňský rok v zisku. Celkově jsme napříč našimi pilíři hlavních finančních zdrojů pokročili, chystáme se investovat nejen do zpracování dřeva s přidanou hodnotou a do nájemního bydlení, ale nově také do fotovoltaik. Přestože v současnosti je velká pozornost věnována nájemnímu bydlení XPlace, rád bych zde zdůraznil diverzifikaci našeho majetkového portfolia. Společně tak všechny investiční aktivity vytvoří silný celek, který zajistí finanční nezávislost Arcibiskupství pražského. Věřím, že v dalších letech společně našeho cíle dosáhneme, abychom zachovali církev i pro další generace,“ zdůraznil Jan Graubner, arcibiskup pražský. 

AP v roce 2022 vynaložilo na přímou podporu farností částku 149,72 milionů korun, a to na stavební projekty a mzdy duchovních, ředitelů komunitních center a zaměstnanců, kteří poskytují z biskupství farnostem odbornou podporu a pomoc (např. stavební technici).

“Podpora farností, a to jednak ve formě mzdové podpory duchovních a dalších pracovníků v pastoraci, tak i stavebních projektů, zůstává jednou z priorit arcibiskupství. Do budoucna se zaměřujeme na vytváření zázemí v místech, kde předpokládáme vyšší koncentraci obyvatel, a to ve formě vytváření center pastorace. Přáli bychom si vytvořit místa, kam mohou přicházet i ti, kdo nejsou aktivní věřící, ale nacházejí se v situaci, kdy je pro ně důležité setkat se s duchovním prostorem, ať už formou rozhovoru, prostoru ke ztišení či meditaci. Rádi bychom se také prostřednictvím těchto center podíleli na rozvoji místních komunit ve formě účasti na charitativních, kulturních či sportovních aktivitách,” vysvětlilaMarie Kolářová, kancléřka Arcibiskupství pražského.

Lesní správa

Rok 2022 byl pro arcibiskupské lesy velmi příznivý, a to především díky dostatečným srážkám. To napomohlo ke zlepšení kondice stromů a snížení kůrovcových těžeb. Lesnický sektor se musel také vyrovnávat s energetickou krizí a s dopady války na Ukrajině, což zapříčinilo pokles objemu dříví na českém trhu, zároveň ale udrželo ceny na historických maximech. Hospodaření v lesích tak přineslo velmi příznivé výnosy. Arcibiskupství pražské díky tomu může investovat přibližně 50 milionů korun do rekonstrukce lesnických budov a do nákupu malé pily a štěpky pro další zpracování dřeva.

V roce 2022 se v lesích AP vytěžilo 409 tisíc m3, průměrná cena dřeva činila 2,030 Kč/m3 bez DPH. V lesích AP bylo vysazeno 3,850 milionů nových stromů na 750 hektarech holin. V rámci boje s kůrovcem se správě lesů AP podařilo snížit kalamitní základ o téměř 110 tisíc m3 a bylo nainstalováno přes 20 tisíc kusů obranných opatření.

„Starost o lesy je velmi nepředvídatelný obor vzhledem k výkyvům počasí, proto je potřeba ho sledovat a řešit z dlouhodobého hlediska. Díky výnosům z lesů můžeme investovat do infrastruktury polesí a do budoucna tuto činnost rozvíjet, pustit se více do zpracování dřeva a prodávat dřevo s přidanou hodnotou. Správa lesů patří tradičně mezi hlavní pilíře financování církve. Protože chceme zachovat lesy pro další desetiletí, dbáme na bohatou biodiverzitu a na většině polesí úspěšně bojujeme s kůrovcem. Rád bych zmínil, že lesy tvoří v rámci našeho portfolia aktiv arcidiecéze největší část, přibližně 40 %, a nájemní bydlení XPlace kolem 10 %,“ zdůraznil Jan Balík, generální vikář Arcibiskupství pražského.

Nájemní bydlení XPlace

Poptávka po nájemním bydlení se během roku 2022 navýšila v souvislosti s energetickou krizí a stále vysokými úrokovými sazbami, promítajícími se do nedostupných cen hypoték na vlastní bydlení. Arcibiskupství pražské nicméně věří, že jde o dlouhodobý trend a investici do portfolia nájemních nemovitostí považuje za konzervativní. Je to logické vyústění nové hospodářské cesty, kdy hlavní náplní církve je služba veřejnosti a zájem o běžný život lidí a v současné době na pražském trhu panuje velký nedostatek nájemních bytů. Značka XPlace si klade za cíl nabízet nájemní bydlení v Praze a jejím okolí pro celý život a staví na dobrých vztazích s nájemci, kteří se budou ke značce vracet, i když se změní jejich životní podmínky a potřeby.

První byty v kompletně zrekonstruovaném činžovním domě v pražských Dejvicích nabídla XPlace na konci loňského roku a nyní zde zbývá poslední volný byt. 63 zcela nových bytů na Zličíně, které se začaly pronajímat na začátku roku, je již pronajato přes 80 %. Nově pak nabízí 33 jednotek v bytových domech na Střížkově, kde je již 30 % bytů rezervováno. Další projekty jsou v přípravě v Praze i v regionech poblíž hlavního města, bydlení vhodné pro mladé rodiny nabídnou například bytové domy v Milovicích nebo v Kolíně.

„Věřím, že pilíř nájemního bydlení pro celý život XPlace společně s lesním hospodařením a finančními nástroji bude do budoucna efektivně zajišťovat dostatečné zdroje k pokrytí hlavní, veřejně prospěšné činnosti v arcidiecézi. Počáteční investice do vybudování báze výnosových aktiv jsou pochopitelně velké a náběhová křivka výnosů z pronájmů roste postupně. U plně obsazených projektů počítáme s výnosností mezi 3,5 – 4,5 %, podle lokality. Během několika budoucích let bychom rádi měli v portfoliu vyšší stovky nájemních jednotek,“ vysvětlila Linda Dolečková, ekonomická poradkyně Arcibiskupství pražského, a doplnila: „Ceny pronájmů jsou nastaveny jako komerční a výnos pomáhá financovat duchovenskou činnost, církevní školství a sociální projekty. Bydlení pro slabší skupiny pak církev nabízí skrze své charity.