Arcibiskupství pražské rozdává dětem z církevních škol nanoroušky s modlitbou kardinála Duky

Arcibiskupství pražské začíná s distribucí nanoroušek všem žákům, studentům a učitelům církevních škol, které zřizuje. 

Nanorouska
Nanoroušky pro žáky

Plní tak slib, který dal kardinál Dominik Duka dětem a pedagogům ve svém dopise, který jim pod názvem Rouškový pozdrav adresoval 1. listopadu 2020 v den Slavnosti Všech svatých. Již ve středu, kdy se vracejí do lavic děti z prvních a druhých tříd a žáci speciálních škol, dostane každý z nich balíček pěti opakovaně použitelných nanoroušek, které arcibiskupství získalo darem od společnosti Pardam Nano4Fibers. Důležitou součástí balíčku je Modlitba v době epidemie s rouškovým andělem, v níž kardinál vyzývá nejen k víře, naději a lásce, ale i pokoře a trpělivosti. 

„Stejně jako křestní rouška byla odedávna symbolem očištění a nového života, i ta dnešní obličejová rouška může pro mnoho lidí znamenat v přeneseném významu totéž. Prosím, noste roušky nejen k ochraně své a okolí, ale i jako symbol ctností, které máme od Boha a které si každý z nás nese v sobě. Buďte stateční, spravedliví a chovejte se moudře a umírněně. Víra, naděje a láska vás povedou,“ píše ve svém dopise dětem a žákům Duka a poukazuje tak na základní ctnosti, které tvoří lidský charakter. 

Arcibiskupství pražské zřizuje celkem 14 církevních škol, od mateřských školek, přes základní a střední až po vyšší odborné školy a křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu; v rámci tohoto výčtu nechybí ani speciální škola pro děti s těžkým logopedických handicapem. Školství a vzdělávání je pro arcibiskupství důležitou součástí hlavní činnosti, na jejíž rozvoj se chce z přání arcibiskupa nově více zaměřit. Tomu odpovídá i nedávno přijatá Strategie církevního školství Arcibiskupství pražského, která si klade kromě podpory a rozvoje za cíl také zviditelňování církevních škol a bourání předsudků a tabu spojených s tímto druhem vzdělávání. 

Kardinál Duka udržuje kontakt s žáky církevních škol dlouhodobě a o arcibiskupstvím zřizované školy se aktivně zajímá. Během březnové vlny epidemie jim zaslal svůj dopis Dětem do škol, jeho Rouškový pozdrav a Modlitba v době epidemie na tento první volně navazuje.