Arcibiskupství se představuje na německých Katolických dnech

Sdílet život – to je podtitulek letošních 102. německých Katolických dnů, které se konají ve Stuttgartu ve dnech 25. – 29. 5. 2022.

Kaltilktag

Na Katolických dnech se setkávají lidé, kteří společně diskutují a modlí se, chtějí načerpat novou inspiraci a sdílet život napříč všem možným bariérám, zvyklostem, tradicím, věku i společenskému postavení. Vítáni jsou rovněž návštěvníci ze zahraničí.

Bohatý program zahrnuje bohoslužby, diskuse, workshopy i prezentace jednotlivých sdružení, diecézí, řádů, charit, škol, nakladatelství, spolků a dalších skupin církevního a společenského života. V popředí pozornosti jsou otázky jak společenské, tak i politické, teologické a církevní, spirituální i náboženské. Chybět nemůže ani ekumenický rozměr. Součástí programu je také kulturní nabídka zahrnující sborová vystoupení, velké koncerty, umělecké výstavy a taneční představení.

Hostitelským městem se letos stal Stuttgart, hlavní město Bádenska-Württemberska. Přibližně 50 procent katolíků má v tomto městě migrační původ. Diecézí Rottenburg-Stuttgart navíc prochází evropská Svatomartinská cesta, která se táhne od rodiště sv. Martina z Tours v dnešním Maďarsku až k místu jeho smrti u Tours ve Francii. Ostatně obraz sv. Martina, který se o svůj plášť velkoryse podělil se žebrákem, velmi dobře odpovídá zvolenému mottu „Sdílet život“.

„Heslem sdílení života chceme vyjádřit svou víru v Boha, který je ve své podstatě osobním, milujícím a milosrdným sdílením sebe sama, který se sám stává člověkem, sdílí lidský život, dává lidem podíl na sobě a zve je do společenství života,“ říká prezident Centrálního výboru německých katolíků (ZdK) prof. Dr. Thomas Sternberg. Místní biskup Gebhart Fürst uvedl: „Motto Katholikentag 2022 se dokonale hodí k naší diecézi a svatému Martinovi jako jejímu patronovi. Pro nás křesťany je sdílení láskou v akci, která začíná na našem vlastním prahu a rozšiřuje se po celé zemi. Témata univerzální církve a globální spravedlnosti jsou mi velmi blízká. Na Katholikentagu budou ústředním tématem.“

Do programu se zapojuje i česká církev, která této příležitosti využívá také k prezentaci církevních památek a poutních míst v naší republice. Organizátoři po pandemické pauze očekávají přes sto tisíc účastníků.

Zastoupení Arcibiskupství pražského na Katolických dnech

Česká církev se do programu zapojuje zejména v rámci prezentační části tzv. Kirchenmeile ve společném informačním stanu. V koordinaci s ČBK zde zástupci většiny českých a moravských diecézí prezentují život církve v České republice. Prezentaci pražského arcibiskupství má na starosti P. Vladimír Kelnar se svými spolupracovníky. Cílem je mimo jiné pozvání německých věřících k návštěvě České republiky, zejména se zaměřením na její církevní památky. Kromě jiných propagačních materiálů je k dispozici Malovaná mapa církevních památek České republiky, do které jednotlivé diecéze vybraly své nejzajímavější objekty. Kromě zástupců z jednotlivých diecézí ve stánku Tschechische Bistümer je ve svém stánku zastoupené sdružení Ackermann-Gemeinde a brněnské biskupství společně s městem Brnem, které je vůči Stuttgartu partnerským městem.

Historie Katolických dnů

Jde o velkou slavnost víry, při které se scházejí zejména katoličtí věřící převážně z německy mluvících zemí. První Katolické dny se uskutečnily v roce 1848 ve městě Mainz jako generální shromáždění katolických sdružení Německa. Jednalo se tak o reakci na utlačování katolického obyvatelstva protestantskou vládou po Vídeňském kongresu, které později vyústilo v kulturní boj. Od té doby se začaly pořádat Katolické dny téměř každý rok, kromě přestávek v období první a druhé světové války. V roce 1907 byl založen Katolický spolek a od roku 1950 se konají Katolické dny každé dva roky.

V posledních desetiletích se z Katolických dnů stala velká událost organizovaná laiky, od roku 1970 je pořadatelem Centrální výbor německých katolíků (ZdK). Poslední jubilejní 100. Katolické dny se konaly v roce 2018 v Münsteru a v posledních letech probíhají v nezbytné spolupráci s ekumenou. Kromě Německa se Katolické dny konaly v letech 1877-1983 i v Rakousku a v letech 1903-1954 ve Švýcarsku. V době vynucené pandemické pauzy v r. 2020 se místo Katholikentagu pořádal 3. Ekumenický Kirchentag.