Arcibiskupství si připomnělo svátek sv. Víta

Prezentací dvou nových knižních publikací a udělením pamětní medaile významným osobnostem církevního i veřejného života si pražské arcibiskupství připomnělo svátek sv. Víta.

Kotous
Arcibiskup Jan Graubner předává pamětní medaili organizátorovi konference k 1050. výročí vzniku pražského biskupství Janu Kotousovi. Snímek: Lucie Horníková/Člověk a Víra

Sborník z konference uspořádané při příležitosti 1050. výročí vzniku pražského biskupství a kniha o pražských biskupech a arcibiskupech z pera historika Jiřího Kuthana. To jsou dvě publikace, které jejich autoři na svátek sv. Víta představili v pražském arcibiskupském paláci. „Je to splátka za to, že v roce 1973 nebylo možné vzpomenout tisícího výročí vzniku pražského biskupství,“ uvedl hlavní editor sborníku „Tisíc a padesát let pražského biskupství“ historik Petr Sommer. „Dílo by nemohlo vzniknout, kdyby se nespojily snahy pražského arcibiskupství Univerzity Karlovy a Akademie věd,“ připomněl Petr Sommer. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojili do tohoto díla, které je i po vědecké stránce přínosné. Byla odvedena práce, za níž se nikdo nemusí stydět,“ poděkoval tvůrcům sborníku pražský arcibiskup Jan Graubner.  

Knihu „Pražští biskupové a arcibiskupové“ pak představil její autor Jiří Kuthan. „Mnozí z těch, co usedli na pražském biskupském a pak i arcibiskupském stolci zanechali za sebou významné stopy – zakládali nové kostely, města a městečka, vesnice, budovali hrady, iniciovali vznik klášterů a objednávali sochy, malby, nádherně zdobené rukopisy a díla uměleckých řemesel. Tím vším se významně vepsali do kulturního dědictví naší země,“ upozornil na význam nástupců sv. Vojtěcha Jiří Kuthan.

Kniha1
Kniha2

Pamětní medaile

Oběma historikům–Petru Sommerovi i Jiřímu Kuthanovi-pak pražský arcibiskup Jan Graubner předal pamětní medaile vydané k letošnímu 1050. výročí vzniku pražského biskupství. Spolu s nimi ocenil i další osobnosti, které se o vědeckou konferenci i následný vznik sborníku zasloužili. Mezi nimi např. stávající rektorce Univerzity Karlovy Mileně Králíčkové, emeritnímu rektorovi UK Karlu Malému, či ředitelce Nakladatelství Lidové Noviny Evě Pleškové, v jejímž nakladatelství obě publikace vyšly. Oceněno bylo i několik osobností z církevního prostředí, mj. apoštolský nunciu v ČR Jude Thaddeus Okolo, emeritní biskup Karel Herbst, či několik pracovníků pražského arcibiskupství: generální vikář Mons. Jan Balík, jeho asistentka Anna Brabcová a vedoucí sekretariátu pražského arcibiskupa Vojtěch Mátl. Zvláštní poděkování pak arcibiskup Jan Graubner vyjádřil pamětní medailí Janu Kotousovi, který měl na organizaci konference i vzniku sborníku zcela zásadní podíl.            

(pri)

Vitmse
Připomínky hlavního patrona pražské katedrály sv. Víta vyvrcholily právě ve svatovítské katedrále mší svatou, jíž celebroval biskup Zdenek Wasserbauer. Foto: Lucie Horníková/Člověk a Víra