Arcidiecézní pouť prvokomunikantů

Proběhne v sobotu 21. října 2023 od 9 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha za účasti Mons. Jana Graubnera. Tématem setkání je „Eucharistie jako díkůvzdání“.

Church-4293120-1920

Zveme kněze a katechety, aby připutovali zvláště s prvokomunikanty, kteří poprvé přijali tuto svátost v letošním roce. 

Mohou se ale připojit i jejich sourozenci a další děti, které se na tuto slavnost teprve začnou připravovat. Vítáme samozřejmě i celé rodiny, které budou chtít přijít samostatně.

První část setkání od 9 do 11 hod. proběhne formou malých zastavení (cca 15-20 minut) pro jednotlivé skupinky dětí uvnitř katedrály. Účastníci si mohou předem vybrat témata, která je zaujmou (všechna zastavení nelze z časových důvodů absolvovat). Stanoviště (v závorce uvádíme místo v katedrále) budou mít zaměření na díkůvzdání:

  1. za náš život a svět kolem nás (rozeta Stvoření v průčelí katedrály)
  2. za Boží působení v dějinách světa (zvláště za dar Ježíše) a za Pismo svaté, které o tom svědčí (kaple sv. Anny a Panny Marie) 
  3. za Ježíšův život, smrt, vzkříšení a dar Ducha Svatého (kaple sv. Václava) 
  4. za dar rodiny sv. Václava (a rodu Přemyslovců) a za počátky křesťanství u nás (kaple sv. Ludmily) 
  5. za kostely, které postavili naši předkové a za nebeské ochránce naší země (hlavní oltář) 
  6. za naši zemi a její katedrálu (kůr)
  7. za hrdiny, kteří se dokázali spolehnout na Boha (hrob Jana Nepomuckého) 
  8. za dar odpuštění a společenství církve (presbytář) 
  9. za dar sv. přijímání a mše svaté (eucharistická kaple) 
  10. za dar místní církve – diecéze a její biskupy (stará sakristie)

Připraveno bude i jedenácté stanoviště se samostatným programem (elektronické kvízy k tématu, výroba záložek, individuální řešení úkolů podle pracovních listů)

Od 11 hod. bude Mons. J. Graubner předsedat slavení mše svaté.

Na ni pak naváže od 12.00 možnost pokračování formou návštěvy Arcibiskupského paláce, kde bude připraveno pro skupiny zázemí a možnost prohlédnout si reprezentační prostory paláce a zúčastnit se dalšího programu.