Armáda ocenila arcibiskupa Graubnera a biskupa Wasserbauera

V pondělí 18. září 2023 se ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech uskutečnila ekumenická bohoslužba u příležitosti 25. výročí vzniku Duchovní služby Armády České republiky. Bohoslužbu vedl hlavní kaplan duchovní služby P. Jaroslav Knichal. Slavnosti se zúčastnil také pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner, kardinál Dominik Duka, biskupové Mons. Zdenek Wasserbauer a Mons. Tomáš Holub, dómský farář Mons. Milan Hanuš, vojenští kaplani, náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Karel Řehka a zástupci Ekumenické rady církví.

Army
Snímek: Lucie Horníková/Člověk a Víra

Po bohoslužbě byly na Pražském arcibiskupství vyznamenány vybrané osobnosti za obětavou činnost v Duchovní službě AČR a její podporu. Záslužný kříž ministryně obrany převzal Mons. Josef Šupa za usilování o vznik duchovní služby armády na začátku 90. let minulého století. Pamětní medaili za významný osobní přínos a dlouholetou podporu Duchovní sužby AČR obdrželi mezi jinými i arcibiskup Jan Graubner a pomocný pražský biskup Zdenek Wasserbauer.

Na závěr představil policejní kaplan jáhen Jiří Laňka knihu „Bůh a armáda“ věnovanou dějinám i současnosti Duchovní služby AČR. Na jejím vzniku se podílel společně s vojenským historikem Martinem Vaňourkem.

Současná duchovní služba navazuje na odkaz vojenských kaplanů v prvorepublikové armádě a je k dispozici všem příslušníkům Ozbrojených sil ČR i jejich rodinám. Od roku 1998 prošlo touto službou více než 60 duchovních. Dnes pod vedením hlavního kaplana plk. gšt. Jaroslava Knichala slouží dvě vojenské kaplanky a 34 vojenských kaplanů z 11 křesťanských církví.

Zdroj: ČBK