Benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha: Bůh se dotkl našich srdcí

V neděli 31. října 2021 se v pražském Obecním domě uskutečnil 29. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK uvedl pod vedením Roberta Kružíka Smetanův cyklus symfonických básní Má vlast.

29-beneficni-koncert-arcidiecezni-charity-praha-1

Slavnostní benefiční koncert uvedl moderátor Vladimír Kořen poděkováním: „Jsem plný obdivu ke všem, kteří pomáhají, pracovníkům Charity a všem jejím podporovatelům.“ Ocenil jejich nasazení v době zvýšeného výskytu koronaviru: „Kde bychom byli nebýt vás, vašeho srdce, obětavosti, odpovědnosti a hlavně naděje a víry.“

Koncert je tradicí, která se koná již od roku 1991. V loňském roce se koncert poprvé v historii vinou pandemie covid-19 neuskutečnil. Večerem se nesla radost a také vděčnost za to, že se posluchači, z nichž mnozí se účastní pravidelně, mohou při slavnostní benefici opět potkat.

Letošní 29. ročník se uskutečnil pod záštitou Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského, a za účasti Mons. Charlese Daniela Balvo, apoštolského nuncia v ČR, Mons. Josefa Nuzíka, světícího biskupa olomouckého a Mons. Zdenka Wasserbauera, světícího biskupa pražského, zástupců významných dárců a partnerů Arcidiecézní charity Praha a stovek podporovatelů a pracovníků.

Evangelium znělo Smetanovou síní

Plná Smetanova síň Obecního domu vyslechla inspirativní slova Mons. Wasserbauera, který připomněl  biblický text z nedělní liturgie. Ježíš odpovídá na otázku, které přikázání je největší ze všech: „První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.‘ Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“

„Evangelista Marek začíná úžasným slůvkem: slyš! Naslouchej!, podtrhl otec biskup a pokračoval: „Když chceme druhého opravdu milovat, tak naslouchání je často prvním krokem. Z naslouchání vyplývá uznání a z uznání se rodí láska. Ježíš na prvním místě zmiňuje naslouchání Bohu. Bůh se dotýká našich srdcí a vede nás k tomu, abychom pomáhali druhým. Nejenom náhodně, nejen nějak sentimentálně, chvilkově. Ale abychom se rozhodli udělat něco pro druhého. Jeden rabínský výrok říká: `Miluj svého bližního, tak jak Ty sám jsi milován Bohem a zahrnován jeho dary.` A tak naslouchejme – Bohu, druhým a také krásné hudbě, protože v umění je skrytý Bůh, který se dotýká našeho srdce.“

Mimořádný hudební zážitek i pomoc lidem v nouzi

Na programu byl cyklus symfonických básní Má vlast. Bedřich Smetana, jak připomněl Vladimír Kořen, napsal: „Skladbu tuto věnovati chci slavnému městu Praze, poněvadž zde nabyl jsem hudebního vzdělání, zde dlouhá léta jsem veřejně účinkoval a zde stihla mne i nemoc pro hudebníka nejstrašnější.“ Národní skladatel komponoval Mou vlast v letech 1874 – 1879. V noci z 19. na 20. října roku 1874 přišel o sluch, a tak mohl své dílo slyšet jen v mysli.

Vrcholné Smetanovo dílo zaznělo v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pod vedením Roberta Kružíka. Vynikající interpretaci i emoční hloubku, kterou umělci vložili do přednesu slavného díla, ocenili diváci mohutným a dlouhým potleskem.

100 % výtěžku benefičního koncertu podpoří sociální služby Arcidiecézní charity Praha pro seniory, lidi s postižením, rodiny v nouzi a lidi na okraji společnosti. Pokud jste se benefičního koncertu nemohli zúčastnit a chcete podpořit jeho účel, můžete zaslat finanční dar na sbírkové konto 749986/5500 nebo přispět online.

Jarmila Lomozová