Biskup Malý vzpomíná na Václava Konzala

V úterý 3. listopadu zemřel ve věku 88 let jazykovědec a překladatel mnoha liturgických textů Dr. Václav Konzal. Přinášíme vzpomínku pražského pomocného biskupa Václava Malého.

3. 11. zemřel v nemocnici boromejek v Praze dr. Václav Konzal. Jazykovědec, výborný znalec staroslověnštiny. Muž nenápadný, ale vysokého morálního kreditu a hluboké víry. Kromě svého vědeckého lingvistického díla se významně v sedmdesátých letech podílel na překladu nových liturgických textů po Druhém vatikánském koncilu. Pilně spolupracoval na tomto nesnadném úkolu společně s františkánem Bonaventurou Boušem /zemřel v r. 2002/ a s P. Miloslavem Mášou /zemřel v r. 1986 ve zpovědnici v kostele sv. Václava na Smíchově/. Celý týden se každý z nich důkladně připravoval na každotýdenní úterní setkání, při němž společně hledali co nejlepší převod latinských textů do češtiny. Dbali na teologickou přesnost a zároveň jazykovou vytříbenost. Neúnavně a nezištně se tomuto zadání věnovali bez nároku na odměnu. Každý z nich měl své pracovní povinnosti. Byli zcela oddání svému poslání nabídnout co nejlepší výsledky své námahy a umu Božímu lidu. Po vzájemných korekcích požádali pana Radovana Lukavského , aby texty přečetl nahlas- Záleželo jim na tom, aby texty byly nejen věcně přesné, ale i na poslech stravitelné. Šlo jim o sdělnost a přístupnost nelehkých jazykových obratů. Výsledek přinášel své plody. Dnes už nám krásná čeština těchto textů připadá jako samozřejmá. Je výsledkem mnoha hodin důkladných příprav a nadšení pro věc v období tzv. normalizace, nelehké době nejen pro církev.

Václav Konzal nikdy nepřipomínal ani se nechlubil svým dílem. Byl mužem píle, odbornosti a věcného posuzování. Bylo příjemné s ním pobývat a dozvídat se něco zajímavého. Klidný, neagresivní, noblesní a kultivovaný. Díky za jeho plodný život. R.I.P.

Václav Malý, biskup 4.11.2020