Biskup Václav Malý slaví 25. výročí od jmenování biskupem

V prosinci 1996 byl Mons. Václav Malý jmenován papežem Janem Pavlem II. titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Biskupské svěcení pak přijal 11. ledna 1997 v Praze.

Maly
Biskup Václav Malý při přebírání nejvyššího francouzského státního vyznamenání Řádu čestné legie na francouzském velvyslanectví v Praze v pátek 26. listopadu 2021. Foto: Archiv Velvyslanectví Francie v ČR

Mons. Václav Malý se narodil 21.9.1950 v Praze. Po absolvování gymnázia studoval v letech 1969-1976 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, na kněze byl vysvěcen 26.6.1976 v Praze. V letech 1976-1978 byl kaplanem ve Vlašimi a Plzni.

V únoru 1977 podepsal Chartu 77, navzdory vědomí, že kvůli svému podpisu přijde o státní souhlas nutný k vykonávání duchovního povolání. V roce 1979 se angažoval ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, který poskytoval praktickou pomoc vězněným disidentům. Téhož roku byl Václav Malý zatčen, obviněn z podvracení republiky a ve vazbě držen sedm měsíců. Po propuštění pracoval jako topič a zeměměřičský figurant, zároveň však působil tajně jako kněz a podílel se na tvorbě katolického samizdatu. Václav Malý byl v letech 1981-1982 mluvčím Charty 77. 

Následně se aktivně zapojoval v listopadových událostech. V roce 1990 začal spravovat pražskou farnost sv. Gabriela a později sv. Antonína v Holešovicích. V roce 1996 se stal kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta a 3. prosince jej papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem pražským. Svěcení pak přijal 11.1.1997 v Praze. Hlavním světitelem byl tehdejší pražský arcibiskup Mons. Miloslav Vlk, spolusvětiteli byli J. Em. Giovanni Coppa a Mons. Jaroslav Škarvada. Jako své biskupské motto si zvolil slova „Pokora a pravda“.

Václav Malý se trvale angažuje v oblasti ochrany lidských práv, velmi často apeluje na účastenství a pomoc trpícím, postiženým a lidem, kteří jsou vystaveni nesvobodě.

V České biskupské konferenci je členem Komise pro kněžstvo a předsedou Rady Iustitia et Pax, menšiny a migranti a Rady pro pastoraci krajanů v zahraničí.

Zdroj: ČBK