Biskup Wasserbauer o Novéně ke sv. Anežce

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., pomocný biskup a generální vikář, nabízí spolubratřím v kněžské a jáhenské službě i jejich farníkům Novénu ke sv. Anežce České.

Vážení a milí kněží a jáhnové,

na příští pátek 13. listopadu připadá památka sv. Anežky České. Tato velká dcera našeho národa „sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději.“( Jan Pavel II.) Před 31 lety jsme zakusili plody její mocné přímluvy. I v současné složité situaci, kterou prožíváme, se můžeme ucházet o její přímluvu. Kdyby žila v naší době, jistě by se zcela nasadila ve službě a můžeme věřit, že jí na nás záleží vzhledem k epidemii, která devastuje naši společnost.

Každý z nás má jistě svůj styl modlitby, ale vím, že mnozí udělali vynikající zkušenost s modlitbou novén. Proto si dovolím nabídnout Vám a Vašim farníkům Novému ke sv. Anežce České, kterou Vám zasílám s laskavým svolením nakladatelství Lípa, kterému tímto děkuji.

Vložte, prosím, tuto Novému na internetové stránky farnosti nebo jiným způsobem dejte k dispozici a povzbuďte farníky k této modlitbě, kterou se můžete modlit i jako farnost v určitou předem stanovenou hodinu.

Ať na přímluvu sv. Anežky i Vám, Vaší službě a naší zemi Pán žehná!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

pomocný biskup a generální vikář