Biskupové navštíví nemocné

Světový den nemocných, který v roce 1992 ustanovil papež Jan Pavel II. slavit 11. února-v den výročí lurdských zjevení-, si biskupové pražské arcidiecéze připomenou návštěvou několika pražských zdravotnických zařízeních.

Nemoc
V roce 2020 navštívil během Světového dne nemocných kardinál Dominik Duka nemocnici alžbětinek Na Slupi. Letos zavítá do nemocnice sv. Kříže na Žižkově. Foto: Martina Řehořová/Člověka a Víra

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka se vydá již o den dříve, ve čtvrtek 10. února, do žižkovské nemocnice sv. Kříže, kde pro nemocné i personál nemocnice odslouží mši svatou.

Ten samý den zavítá do malostranské nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského i biskup Václav Malý. V nemocničním kostele pak bude sloužit bohoslužbu pro zdejší zdravotníky i pacienty.

Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi, od jejíhož založení uplynulo v těchto dnech 300 let, navštíví v samotný Světový den nemocných, tedy v pátek 11. února, biskup Zdenek Wasserbauer; ve čtvrtek 10. února bude ve 14.30 sloužit mši svatou v Nemocnici Na Pleši, kde stráví celé odpoledne. K významu Světového dne nemocných říká: „Pravděpodobně všichni kolem sebe máme někoho, kdo prodělává nebo prodělal nemoc. Tento den je tedy mimořádnou příležitostí se za nemocné modlit, přinášet za ně oběti, například půstem. V kontextu nekončící pandemie je toto téma ještě naléhavější než v jiných letech,“ upozorňuje biskup Wasserbauer. A dodává: „V období nemoci a smrti cítíme křehkost života člověka, našeho zdraví, vnímáme naši ohrozitelnost. Jednou důležitou rovinou je, že církev léčí tím, že dává člověku naději. Poselství Evangelia přináší světlo naděje i v té největší temnotě.“

(pri)