Biskupové zahajovali školní rok v církevních školách

Nový školní rok zahajovali ve školách zřizovaných pražským arcibiskupstvím čtyři biskupové pražské arcidiecéze: arcibiskup Jan Graubner, kardinál Dominik Duka, pomocný biskup Zdenek Wasserbauer a emeritní biskup Karel Herbst.

Novaskola
Arcibiskup Jan Graubner při předávání Bible primánům Arcibiskupského gymnázia.

Vůbec poprvé zavítal do některé z šestnácti škol zřizovaných pražským arcibiskupstvím nový český primas Mons. Jan Graubner. Ke své návštěvě si vybral jednu z nejúspěšnějších středních škol v České republice – Arcibiskupské gymnázium na pražských Vinohradech. V chrámu sv. Ludmily odsloužil pro studenty a pedagogický sbor mši svatou, na jejímž konci předal každému z devadesáti primánů výtisk Bible. „Přeji vám, aby se vám ve škole líbilo, abyste zakusili, že Bůh pomáhá, a že Boží slovo přivádí k moudrosti,“ sdělil studentům pražský arcibiskup.

Následně se pak Mons. Jan Graubner vydal na prohlídku samotné školy. „Jsme rádi, že pan arcibiskup mohl přijít. Plánujeme modernizaci budovy, a tak jsme využili této příležitosti k tomu, abychom ho seznámili s tím, jak u nás situace vypadá. Viděl kabinety, laboratoře, tělocvičnu, zkrátka všechny místnosti, které jsou pro modernizaci klíčové,“ uvedl ředitel Arcibiskupského gymnázia Ondřej Mrzílek.

Do církevních škol se prvního září vydali i kardinál Dominik Duka, pomocný biskup Zdenek Wasserbauer a emeritní biskup Karel Herbst. Kardinál Duka navštívil Kladno, kde bohoslužbou v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova zahájil nový školní rok v ZŠ Maltézských rytířů. Na půdu Křesťanského gymnázia v Praze Hostivaři zavítal biskup Wasserbauer, který spojil začátek nového školního roku s udělováním svátosti biřmování. Základní školu sv. Voršily v pražské Ostrovní ulici pak navštívil emeritní biskup Karel Herbst.

Do nového školního roku vstupují čtyři arcibiskupstvím zřizované školy s novým vedením. Z pražských jde o Mateřskou školu sv. Klimenta, Veselou školu v Soukenické ulici a Dívčí katolickou školu v Platnéřské ulici. Z mimopražských se pak jedná o Dívčí katolickou školu v Kolíně.

(pri)