Bohoslužba pro řeholníky a zasvěcené osoby

V sobotu 5. února se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskuteční od 10.00. mše sv. pro řeholníky a zasvěcené osoby. Celebrantem bude kardinál Dominik Duka.

Hromnice

Při příležitosti Dne zasvěceného života, který připadá na svátek Uvedení Páně do chrámu, zaslal sekretář Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života arcibiskup José Rodriguez Carballa list zasvěceným osobám, v němž mimo jiné píše: „Nalezněme znovu radost z toho, že jsme součástí projektu Lásky, pro který jiní naši bratři a sestry před námi a s námi dali k dispozici svůj život. Kolik nadšení jsme prožili na počátku příběhu našeho povolání, kolik údivu nad tím, že Pán povolává také mne.“ Arcibiskup Carballa dále vybízí všechny ty, kdo zasvětili život Kristu, aby „ve svém nitru pečovali o toto vědomí sounáležitosti, které umdlévá a ztrácí atraktivnost, když vnímání společného „my“ nahrazujeme vlastním egem.“ (Více zde: List ke Dni zasvěceného života: Pěstujme sounáležitost a spoluodpovědnost – Církev.cz | Zprávy (cirkev.cz)).

Nejvíce je salesiánů a boromejek

K 1. 1. 2021 žilo v České republice v 93 řeholních domech 626 řeholníků, z toho 480 kněží. Bratrů laiků u nás k uvedenému datu působilo 90, řádový dorost zastupovalo 48 jednotlivců.   Nejvíce u nás bylo salesiánů (120), dále pak premonstrátů (117), jezuitů (46), františkánů (37), dominikánů (34), trapistů (27), benediktinů (21) a křižovníků (20).

Pokud jde o ženské řehole, tak u nás k 1. 1. 2021 působilo ve 137 komunitách 1026 řeholnic; řádový dorost tvořilo 74 sester. Nejrozšířenější ženskou řeholí u nás byly boromejky (120). Sester františkánek by bylo při celkovém součtu více, jsou však u nás rozděleny do několika komunit, z nichž žádná počet boromejek nepřesahuje; největší byla komunita sv. Kříže (93), dále pak Školských sester (43) a sv. Rodiny (41). Sester Cyrilek u nás k uvedenému datu působilo 44, salesiánek 39 a Sester Ježíšových 33.

Pokud jde o kontemplativní instituty, nejpočetnější byla komunita bosých karmelitek (25), trapistek (24) a dominikánek (17).

Zdroj: Katalog mužských a ženských řeholních institutů v České republice

Jiří Prinz