Bohoslužba za kardinála Tomáška

Ve středu 4. srpna 2021 si připomeneme 29. výročí od úmrtí Františka kardinála Tomáška. Při této příležitosti bude 4.8. od 18.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebrovat Karel Herbst, emeritní pomocný biskup pražský, vzpomínkovou mši svatou za otce kardinála. Všichni jsou srdečně zváni.

Tomasek