Bohoslužba za vlast ve svatovítské katedrále

Srdečně zveme do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde bude v neděli 22. ledna v 10 hodin sloužena Bohoslužba za vlast. Celebruje a káže pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner, během bohoslužby budou v transeptu katedrály umístěny korunovační klenoty a u oltáře bude vystavena lebka sv. Václava. Bohoslužbu zakončí modlitba za vlast, zpěv státní hymny a svatováclavského chorálu.

Vzhledem k přísným bezpečnostním opatřením doporučujeme přijít včas, katedrála bude otevřena již od 8.45. Předpokládáme, že poslední návštěvník bude vpuštěn nejpozději v 9.50, ovšem v případě, že bude kapacita již naplněna, bude katedrála uzavřena dříve.