Budovy AG a KDM projdou modernizací

Budovy pražského Arcibiskupského gymnázia a Křesťanského domova mládeže budou procházet velmi zásadní proměnou. Cílem modernizace historických budov, které patří k architektonickým dominantám Náměstí Míru, je vytvoření vzdělávacího a výchovného prostoru, který by vyhovoval potřebám a standardům 21. století. Školské sestry sv. Františka, které celý projekt zaštiťují, se obracejí na širokou veřejnost s prosbou o finanční podporu projektu, který je důležitý pro vzdělávání dalších generací.

Ag-soucasnost

Modernizace bude zahájena na jaře roku 2022 a předpokládáme, že potrvá do prosince 2023.

Obě budovy slouží vzdělávání už od počátku 20. století, kdy zde začaly působit Školské sestry sv. Františka. Ve čtyřicátých letech na místě původních činžovních domů vybudovaly sestry jednu z nejmodernějších školních budov v Praze. Čtyřicet let socialistického zanedbávání a dalších třicet let, kdy nebylo peněz nazbyt, zanechaly na budovách negativní stopy. Přestože sestry ze svých skromných prostředků do budovy během let investují značné sumy (jen za posledních patnáct let šlo o více než 30 milionů korun například do opravy střechy, elektroinstalace či nové kotelny), budovy už nevyhovují požadavkům současnosti. Na zásadní rekonstrukce a úpravy prostředky dlouho chyběly.

Nynější velký projekt modernizace přináší šanci opět disponovat prvotřídními prostory pro vzdělávání a výchovu mladých lidí založenou na tradičních křesťanských hodnotách. Příležitost u nás studovat mají všichni žáci bez rozdílu, pokud chtějí přijmout náš výchovný záměr a cíl za svůj. Rekonstrukce je financována z vlastních prostředků Školských sester sv. Františka, které doplní dotační podpora. Tyto peníze pokryjí pouze cca 50 % nákladů na modernizaci obou budov.

“Obě instituce pomáhají rozvíjet novou generaci zaměstnanců, podnikatelů, veřejných činitelů a zodpovědných občanů i rodičů. To, o jaké vize a ideály se budou opírat, ovlivní kvalitu života nás všech. AG a KDM společně vytváří prostor, ve kterém mají šanci vyrůst jedinečné talenty a osobnosti, které si uvědomují svou odpovědnost vůči komunitě a celé společnosti. Podílet se na realizaci této vize může každý, kdo s ní souzní – instituce i jednotlivci. Každému, kdo se rozhodne na rekonstrukci přispět, patří velký dík,” říká ředitel Arcibiskupského gymnázia Ondřej Mrzílek.

Přispět je možné na účet 2001990850/2010, informace najdete také na webové stránce http://modernizace-ag-kdm.cz/ 

(apha)