Cena „Morální autorita“ pro arcibiskupa Graubnera

Cenu „Morální autorita“ armádního generála v.v. a našeho posledního žijícího pilota RAF Emila Bočka obdržel ve čtvrtek pražský arcibiskup Jan Graubner.

Monsgraubner
Arcibiskup Jan Graubner obdržel ocenění za dlouholeté prosazování duchovních a morálních hodnot

Elity našich bezpečnostních sborů zaplnily ve čtvrtek 23. února Sál kardinála Berana na pražském arcibiskupství, aby se zúčastnily předávání cen „Morální autorita“ významným osobnostem veřejného života. Ocenění uděloval dva dny před svými 100. narozeninami válečný hrdina a poslední československý žijící pilot RAF, armádní generál v. v. Emil Boček. „Udělování této ceny se traduje od roku 2019, kdy byly oceněny významné osobnosti a organizace, které se pro nás staly přirozeným vzorem a morální autoritou, neboť ve své práci prosazovaly a prosazují odvahu, čest, vytrvalost, statečnost a spravedlnost a dlouhodobě dosahují výborných pracovních výsledků ve prospěch občanů České a Slovenské republiky,“ představil cenu generál Emil Boček.

„Za dlouholetou 30letou práci ve prospěch věřících občanů na Moravě a ve Slezsku a prosazování morálních a duchovních hodnot“ pak udělil cenu „Morální autorita“ pražskému arcibiskupovi Mons. Janu Graubnerovi. Součástí ceny bylo i udělení zlaté Pamětní medaile arm. gen. v.v. Emila Bočka. „Když přebíral stříbrnou medaili, říkal „já si to nezasloužím“. Kdyby sis to nezasloužil, tak ji nemáš. Proto dneska dostaneš zlatou,“ okomentoval udělení ceny Janu Graubnerovi Emil Boček. „Sto let neslaví jen tak někdo. Tím méně lidé, jako pan generál, kteří mají tak bohatou historii a zaslouží si naši vděčnost a náš obdiv,“ uvedl arcibiskup Jan Graubner.

Cena i pro Arcidiecézní charitu

Spolu s pražským arcibiskupem byla letos mj. oceněna i Arcidiecézní charita Praha. „Cena „Morální autorita“ byla Arcidiecézní charitě Praha udělena za dlouholetou práci v oblasti sociálních služeb, dále za pomoc a péči o seniory, sociálně slabým rodinám, hendikepovaným občanům, nemocným a potřebným při prosazování duchovních a morálních principů,“ stálo v odůvodnění ocenění.

Kromě ceny „Morální autorita“ udělila Občanská iniciativa arm. gen. v.v. Emila Bočka i jeho osobní ocenění při příležitosti jubilejních 100. narozenin. Získali jej i tři osobnosti pražského arcibiskupství: za dlouholeté přátelství, péči a podporu obdržel kardinál Dominik Duka „Křišťálovou vázu“. Sr. Dominika Jana Bohušová pak byla spolu s arcibiskupským ceremoniářem Vojtěchem Mátlem oceněna „za obětavou práci ve prospěch občanů ČR cenou „Korunovační klenoty-Symbol České státnosti.“

Jiří Prinz

Genbocek-sirka
Generál Emil Boček oslaví v sobotu 100. narozeniny