Ceny pro osobnosti církevního školství

Pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner ocenil pětici osobností za jejich dlouholetou službu v oblasti církevního školství. Stalo se tak během bohoslužby ke Dni církevního školství, která se na svátek sv. Ludmily, v pátek 16. září, konala ve svatovítské katedrále. Přinášíme medailony jednotlivých oceněných osobností.

Skola
Foto: Lucie Horníková/Člověk a Víra

Vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice

PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, MBA. Svatý otec František uděluje vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice panu doktoru Ondřeji Mrzílkovi za pedagogickou činnost ve prospěch mládeže a za přínos k rozvoji katolického školství v pražské arcidiecézi.

PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, MBA, se dlouhodobě věnuje výuce náboženství na různých katolických školách v pražské arcidiecézi. Od roku 2010 je jáhnem pražské arcidiecéze, svou službu vykonává zejména ve dvou katolických školách a také v římskokatolické farnosti Beroun. S manželkou Janou vychovali 2 děti.

Od roku 2007 byl zástupcem ředitele Arcibiskupského gymnázia a od roku 2020 je jeho ředitelem. V současné době pracuje na rozsáhlé rekonstrukci budovy. V posledních letech působí také jako arcidiecézní koordinátor katolického vzdělávání. Tuto službu vykonává velmi kvalitně, jak po odborné stránce, tak i v komunikaci s řediteli škol. Za jeho působení byla vypracována strategie vzdělávání a výchovy v pražské arcidiecézi, která se osvědčuje. V době pandemie, v září 2021, byl uspořádán online Den katolických škol, který byl velmi úspěšný.

Vedení pražské arcidiecéze by rádo vyjádřilo poděkování za jeho dlouholetou službu.

Svatoludmilská medaile

Medaile I. stupně

Ing. Miroslava Večeřová pracovala 22 let na MŠMT, a to zejména v odborech, které se věnovaly financování církevního školství. Po většinu času je vedla; naposledy byla ředitelkou Odboru finanční podpory vzdělávací soustavy. Její jméno bylo dlouho pojmem napříč církevním školstvím hlavně díky její laskavosti, věcnosti a pevnému smyslu pro spravedlnost a fair play. Paní Večeřová napsala ve svém dopise na rozloučenou církevním školám,  že společně ušly velký kus cesty, cesty mnohdy trnité, ale vždy plné vzájemné důvěry a porozumění. Jsme velmi vděční, že na této cestě byla naší průvodkyní právě ona, protože především díky její ochotě pomoci, otevřenosti a vstřícnosti to byla ona cesta porozumění a důvěry.  

Medaile II. stupně

Jana Nováková se v roce 1992 stala ředitelkou Základní školy sv. Voršily a v této pozici působila  po celých dvacet let. To, že na sebe tuto roli vzala, prokazuje jak její odvahu, tak její odevzdanost do rukou Božích, její víru a důvěru v Boha. Ztělesňovala ten typ „učitelky“ celým svým životem, zasvětila se učitelskému povolání. V ředitelské pozici měla otevřené dveře pro každého, což někdy znamenalo i dlouhé hodiny strávené v kanceláři. Jako ředitelka  byla vždy svědomitým, pečlivým a spořádaným praktikem, nespoléhala se na náhodnou improvizaci, ale vycházela ze svých odborných dovedností a vždy jakékoli započaté dílo předkládala v důvěře Bohu.

Medaile III. stupně

Mgr. Marie Kováčová – jako ředitelka pracovala nejdříve v Církevní mateřské škole v Táboře, posléze vedla její cesta  přes ZŠ a MŠ Nebušice a studium Pedagogické fakulty až k dalšímu ředitelskému místu, tentokrát v KMŠ sv. Klimenta v Praze. Všechna svá rozhodnutí a cesty svěřovala vždy v modlitbě k Bohu a k hledání jeho vůle. Bylo pro ni vždy velkým obohacením a dělalo jí radost, že v církevních školách lze přivádět děti k Bohu a k víře v Jeho lásku. Její život velmi ovlivnil biskup Josef Hlouch, zejména probuzením lásky k Písmu svatému. Jeho studiu se věnuje a pravidelně se účastní exercicií lectio divina. Zcela jistě k Boží vůli patřilo jejích čtyřicet čtyři let věrnosti milovanému oboru-předškolní pedagogice.

Mgr. Libuše Kubíčková – je více než 30 let velice úzce spojena s kolínskou Dvouletou katolickou školou a mateřskou školou a také s místní farností. Na školu nastoupila jako učitelka hned v jejích začátcích a v roce 1997 byla jmenována její ředitelkou. Tuto pozici zastávala až do letošního roku a měla tak možnost podílet se na  vzdělávání a výchově stovek studentů s různými formami znevýhodnění. Vždy byla především pečlivou a svědomitou učitelkou a toto povolání je jí stále blízké. Krásným důkazem toho je, že i po mnoha letech svého působení ve školství stále ráda na malý úvazek učí. Díky její dlouholeté práci se Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola stala nejen dobrou školou, ale i druhým domovem pro mnoho dětí, žáků a učitelů, kteří se do školy i po letech rádi vracejí.

(APHA)

Fotografie z předávání cen pořídila Lucie Horníková/Člověk a Víra

Cena1
Cena2
Cena3
Cena4
Ceny5