Charita ČR ocenila arcibiskupa Jana Graubnera

Cenu Charity ČR obdržel v pátek 21. října po bohoslužbě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Aribiskup2

Pražský arcibiskup Jan Graubner byl nominován Arcidiecézní charitou Olomouc, kterou jako olomoucký arcibiskup vždy podporoval. V odůvodnění nominace Arcidiecézní charity Olomouc stojí: „Arcibiskup Jan Graubner je s charitním dílem od počátku velmi úzce spjat. Charitu měl jako biskup na starosti od počátku svého působení a s jeho osobní podporou se charitní dílo rozvinulo do dnešní podoby. Charitu má dlouhodobě na starosti i na úrovni České biskupské konference. Významným způsobem se podílel na vzniku konkrétních projektů, největší z nich je Tříkrálová sbírka, která je dnes největší sbírkou v ČR.“

„Chci poděkovat všem, kteří charitu budují. Zápal pro Boží věc je silnější než překážky, které se podařilo překonat,“ uvedl oceněný Mons. Jan Graubner.

Kromě pražského arcibiskupa byly oceněny i další osobnosti, které nominovaly jednotlivé diecézní charity. Za Arcidiecézní charitu Praha byl nominován a oceněn ředitel Charity Starý Knín Stanislav Žák. K jeho nominaci Arcidiecézní charita Praha uvedla. „Pan Stanislav Žák založil v březnu 1993 Charitu Starý Knín a jako její ředitel ji vede dosud. Za jeho vedení se organizace rozšířila z jednoho malého střediska v Novém Kníně na středisek deset, tedy z počtu 5 pečovatelek a zdravotních sester na zhruba 250 pracovníků a dalších charitních dobrovolníků ve farnostech, kde se služby a sociální projekty realizují. Jeho kolegové si na něm cení především laskavosti, rozvahy a moudrého přístupu ke zdárnému, dlouhodobému a cílenému plánování charitních aktivit. Charitní službě, stejně jako službě ve farnosti věnuje veškerý svůj čas a úsilí, snad i na úkor svého osobního a rodinného života.“

8-panzak

(APHA)