Charita zachránila zdevastovanou barokní faru v Maršovicích

V sobotu 27. dubna požehnal arcibiskup Jan Graubner nově zrekonstruovanou faru v Maršovicích, kterou bude jako zázemí svých terénních sociálních služeb využívat Charita Starý Knín.

Knin
Nově zrekonstruovanou faru v Maršovicích požehnal v přítomnosti ředitele Charity Starý Knín Stanislava Žáka arcibiskup Jan Graubner.

Farní budova byla stejně jako přilehlý kostel zbudována v letech 1774–1775. Poslední generální oprava proběhla ve 30. letech 20. století. Od roku 2009, kdy byla v Maršovicích zrušena farnost, budova fary chátrá. Místní občané se snažili faru oživit a zachránit pro aktivity veřejného zájmu, ale bezúspěšně. Využití pro dvoupodlažní farní budovu, které by bylo ekonomicky udržitelné, se najít nepodařilo.

Církev tak začala uvažovat o prodeji objektu včetně zahrady a hospodářských budov. „V tu chvíli se osobně angažoval jeden z farníků – varhaník, který v osobním dopise oslovil tehdejšího arcibiskupa Dominika Duku,“ vzpomíná Stanislava Krejčíková z Farní charity Starý Knín. „Historická budova umístěná v těsné blízkosti kostela měla podle představ farníků nadále sloužit veřejnosti. Tehdy, v roce 2020, se zrodil nápad přizvat ke spolupráci Charitu.“

Kompletní rekonstrukce během jednoho roku

Na Maršovicku působí Charita Starý Knín, která zde pro seniory poskytuje Pečovatelskou službu a Osobní asistenci a dále pracuje se sociálně znevýhodněnými rodinami v rámci Sociálně aktivizační služby. „Při první prohlídce objektu jsme viděli vybydlenou budovu, která měla propadlé římsy a celkově působila velmi zanedbaně,“ konstatuje Stanislava Krejčíková. Výhodná poloha v místě, kam charitní pracovníci denně dojíždějí za svými klienty, rozhodla. Charita Starý Knín začala plánovat rozsáhlou rekonstrukci zchátralé fary.

Během roku 2022, v době, kdy knínská Charita pracovala na stavební dokumentaci, získání stavebního povolení a potřebných financí, dočkala se fara zajímavého využití. Filmaři v čele s režisérem Davidem Ondříčkem zde natočili šest dílů seriálu Král Šumavy.

Krátce poté, co kamera zabrala poslední záběry filmové série, započala stavba a spolu s ní nová historie maršovické fary. Za pouhý rok se Charitě Starý Knín podařilo stavbu díky financím z evropského fondu Integrovaného regionálního operačního programu a díky prostředkům Středočeského kraje dokončit. Na konci roku 2023 byla hotová kompletní obnova objektu včetně nových krovů, střechy, interiérů i venkovní omítky. „Kolaudace proběhne každým dnem,“ informuje Stanislava Krejčíková.

Terénní služby pro seniory, pomoc rodinám i příměstský tábor

V přízemí bývalé fary bude mít zázemí charitní Pečovatelská služba, Osobní asistence a dále zde budou probíhat aktivity Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. O klienty nebude nouze. „K našim stávajícím klientům přibyly další rodiny z Maršovicka, které vytipoval OSPOD Benešov a Sedlčany, s nimiž úzce spolupracujeme,“ říká Stanislava Krejčíková. V upraveném zázemí a vyčištěné zahradě se v létě uskuteční příměstský tábor. 

V prvním patře objektu vybuduje Charita Starý Knín vzdělávací středisko nejen pro své zaměstnance – sociální pracovnice a pracovníky, pečovatelky, zdravotní sestry a další. Charita Starý Knín je jedna z největších oblastních Charit v pražské arcidiecézi. Zaměstnává přes 160 pracovníků a její služby využívá téměř 2 000 klientů ročně.

Jarmila Lomozová