Církevní nemocnice na Žižkově otevřela nové oddělení

Novému oddělení Dlouhodobé intenzivní péče (DIOP) pro pacienty s tracheostomií v církevní nemocnici sv. Kříže v Praze na Žižkově požehnal ve čtvrtek 10. února kardinál Dominik Duka. Nemocnici navštívil při příležitosti Světového dne nemocných, který připadá na 11. únor – výroční den mariánského zjevení ve francouzských Lurdech.

Nemocnice

Kardinál Dominik Duka v nemocnici, která patří řádu Milosrdných sester sv. Kříže, odsloužil bohoslužbu v nemocniční kapli a kromě personálu se sešel i s pacienty. Nemocnice sv. Kříže je jednou z pěti, které katolická církev zřídila díky činnosti řádu a kongregací. Církev provozuje také lékárny a domovy pro seniory, domácí a lůžkové hospice a denní stacionáře a zřizuje zdravotnické školy.

„Jsme standardní nemocnice, která poskytuje standardní péči. Teď je velký trend v tom typu péče, který poskytujeme, že lidé jsou nuceni si doplácet částky, které nezvládají. To se snažíme omezit, máme sociálního pracovníka, snažíme se poskytovat péči tak, aby si ji lidé mohli domluvit s minimálními příplatky,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Krajník. Nadstavbou v nemocnici je pak podle něj duchovní péče, kterou v zařízení poskytují, pokud o ni mají pacienti zájem.

Příkladem přístupu, kterým se podle něho liší církevní nemocnice od soukromých, je právě třeba DIOP pro péči o pacienty po chirurgickém zákroku, kdy jim lékaři musí otevřít přístup do průdušnice k zajištění dýchání. „To je ztrátová činnost, na taková lůžka se platí nedostatečně, lůžka ubývají a pacienti se nemají kam umísťovat a je obrovský tlak na to najít je,“ sdělil.

„Z jednání s pojišťovnou vyplynulo, že potřebuje, abychom lůžka udrželi. Z věcí, které jsou ziskové, přesuneme peníze na DIOP. Zisk je důležitý, aby se udržel provoz, ale není vždy na prvním místě. Je to využití církevních restitucí správným směrem,“ prohlásil ředitel nemocnice. K zisku podle něj pomáhají lůžka následné péče nebo ambulantní část nemocnice, třeba kardiologie či plicní oddělení.

„Sestry do nemocnice investovaly na základě takzvaného odškodnění za budovy, které jim nebyly vydány, to se tady promítlo do nových omítek a do zařízení. Na takzvané částečné restituci stát ani společnost neprodělala. A my necítíme, že něco ztrácíme. Jestliže mohu druhému pomoci a udělat mu radost, tak to je smyslem našeho působení,“ řekl kardinál Dominik Duka.

Dům v Kubelíkově ulici na Žižkově vznikl ve 20. letech 20. století jako svobodárna a noclehárna pro ženy. V roce 1936 ho v dražbě koupila Kongregace milosrdných sester sv. Kříže, která v něm působila do roku 1943. Po válce se kongregace vrátila už v srpnu roku 1946 a začala ho opravovat, ale v 50. letech byl dům vyvlastněn a vzniklo v něm lůžkové zařízení Obvodního ústavu národního zdraví Praha 3. Od roku 1994 ji provozovala firma SDI, která se orientovala na následnou lůžkovou péči.

V roce 2019 řádové sestry společnost koupily za deset milionů korun. Dnes její provoz zajišťuje společnost Nemocnice Sv. Kříže Žižkov, kterou vlastní Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže a společnost Curafides plně vlastněná subjekty katolické církve.

(ČTK, APHA)