Církevní školy se představují, poprvé a online

Pražské a středočeské církevní školy otevřou své virtuální brány veřejnosti. Na historicky prvním Dni církevního školství se představí na dvacet vzdělávacích institucí, kde církev plní roli zřizovatele. Online veletrh církevního školství proběhne ve středu 15. září, program bude možné sledovat na stránkách Arcibiskupství pražského, které celou akci zaštítilo.

Dcs-online-banner-300x250px-03-002

Zážitky z výuky, ale i společenský život nebo práci s moderními technologiemi představí návštěvníkům originální reportáže. Do prostor jednotlivých škol zase bude možné doslova vstoupit díky virtuálnímu 3D skenu. Na dálku budou přítomní i učitelé a učitelky, kteří návštěvníkům odpoví na případné otázky.

Cílem akce je ukázat, že církevní školství je pestré, živé a rozhodně jde s dobou. Do příprav se zapojilo na dvacet ředitelek a ředitelů, každý ze své praxe přinesl něco nového. Věřím, že se nám společně podaří veřejnosti vysvětlit, že církevní školství má společensky velkou přidanou hodnotu,” vysvětluje mons. Jan Balík, generální vikář Arcibiskupství pražského.

Akce také pomůže rozšířit povědomí o tom, jak důležitý je přístup školy k dětem a rodičům nebo jaké možnosti existují pro děti, které mají nějaké speciální potřeby. Mezi školami se tak představí třeba logopedická mateřská a základní škola, která pomáhá dětem s vážnými poruchami řeči. Jedna z pražských církevních středních škol zase provozuje vlastní sociální firmu, kde žákům pomáhá s prvním uplatněním.

V programu Dne církevního školství nebude chybět ani základní umělecká škola, prakticky zaměřené pomaturitní studium, dům mládeže nebo pedagogicko-psychologická poradna. Na území pražské arcidiecéze se nachází 28 škol a školských zařízení zřizovaných katolickou církví, samotné Arcibiskupství pražské zřizuje celkem 13 škol, jednu základní uměleckou školu a jedno další školské zařízení.

Den církevního školství proběhne 15. září 2021 online, program bude možné sledovat na webu: https://apha.cz/den-cirkevniho-skolstvi/. Zahájí ho živě přenášená bohoslužba ze svatovítské katedrály, kde si mimo jiné připomeneme památku svaté Ludmily, od jejíhož úmrtí uplyne letos přesně 1100 let.

(apha)