Do věže kostela uložili vzkaz příštím generacím

Dokumenty připomínající naši současnost vložili dnes do makovice gotické věže kostela sv. Prokopa v Sázavském klášteře místní farníci. Budoucím generacím zde mimo jiné zanechali vzkaz o rekonstrukci zdejšího poutního místa. 

20200419-165526

„Do schránky jsme uložili obsáhlou zprávu o probíhající rekonstrukci svatoprokopského poutního areálu na Sázavě. V úvodu této listiny jsou v hlavních bodech popsány dějiny kostela a farnosti od zrušení kláštera v roce 1785. Z pramenů i na základě vzpomínek pamětníků jsme se pokusili popsat dějiny farnosti v 19. a 20. století,“ popisuje uložené dokumenty sázavský farář P. Radim Cigánek.  Hlavní sdělení se však podle jeho slov týká současnosti: „Poměrně podrobně popisujeme stav na počátku 21. století. Do pouzdra v makovici jsme přiložili i dnešní tisk, peníze a můj kratší subjektivně laděný rukopisný text,“ dodává farář. 

Podle P. Radima Cigánka je už nyní oprava svatoprokopského poutního areálu za svou polovinou. Když vše půjde podle plánu, bude dokončena koncem roku 2020. „Slavnost požehnání a otevření kostela plánujeme na výroční den smrti sv. Prokopa, tedy 25. 3. 2021,“ říká farář.

Po dokončení rekonstrukce poutního areálu bude nově opraven nejen kostel, ale i nemalá část jeho vybavení, včetně oltáře či kazatelny. „Dále by v kostele měly zaznít přestavené a upravené varhany. Zásadní proměny dozná také krypta sv. Prokopa,“ vypočítává P. Radim Cigánek, podle něhož celkovou rekonstrukcí prochází také fara, kde kromě bytu pro faráře vznikne i komunitní centrum, v němž se budou odehrávat nejrůznější aktivity nejen farnosti, ale i místních spolků.

Celkový rozpočet obnovy činí téměř 120 mil. Kč. Většina této částky pochází z fondu EU v programu IROP. „I tak musela naše farnost dát dohromady spoluúčast vyšší než 7 mil. Kč. Většinu této částky velkoryse poskytlo Arcibiskupství pražské. Další část musí získat farnost ze své hospodářské činnosti, a také z darů. Řada lidí z farnosti i odjinud nám přispěla. Jiní zase pomohli dobrovolnickou prací. Město Sázava pomohlo bezplatným zapůjčením kostela sv. Martina na dobu rekonstrukce a přispěli i bratři benediktini z emauzského kláštera v Praze. Všem velké díky a upřímné Pán Bůh zaplať,“ děkuje P. Radim Cigánek.

Jiří Prinz