Dobříšští orli oslavili 100 let

Jubilejní sté výročí od svého založení si o víkendu připomněla Orelská jednota Dobříš.

Orli

„Orel Dobříš je jednou z největších a nejstabilnějších sportovních organizací na Dobříšsku. Stav členské základny činil k 1. 1. 2021 408 osob, z toho je velká většina (318 osob) pravidelně sportujících dětí a mládeže do 18 let. Dále navštěvuje orlovnu kolem 600 osob z řad široké veřejnosti z Dobříše i okolních spádových vesnic,“ říká sekretářka dobříšského orla Klára Jandová. Ona sama je také hlavní tváří největší dobříšské sportovní chlouby-závodního aerobiku. Jako trojnásobná mistryně světa vede tým cvičitelek, který připravuje téměř 70 sportovců ve věku od 5 do 47 let.

Aerobik ale není jedinou aktivitou dobříšských orlů, byť sport, jemuž se tu sedm dní v týdnu věnuje 21 lektorů a trenérů, zůstává hlavní činností Orla. „Orel není jen tělovýchovnou organizací, ale také spolkem usilujícím o udržování a předávání křesťanských a národních hodnot, z nichž sám vychází. Proto také místní orlové pořádají náboženské poutě, přednášky a zájezdy, což zůstává i do budoucna jedním z klíčových pilířů jejich činnosti,“ připomíná starosta Orelské jednoty Dobříš Stanislav Vejvar.

Orel je česká katolická tělovýchovná a kulturní organizace, založená roku 1909. Mezi jeho zakladatele patřil i pozdější předseda exilové vlády v Londýně a zakladatel Československé strany lidové P. Jan Šrámek. Sport a tělovýchova tvoří hlavní náplň orelské činnosti. Dnes cvičí v České republice v orelských jednotách téměř 18.500 členů. Orel se však zabývá též duchovními, kulturními a společenskými aktivitami provozovanými podle křesťanských zásad. Dlouholetým nejvyšším duchovním rádcem Orla v ČR je ostatně nynější pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner, sám člen Orla ve Strážnici.

(pri)