Domov sv. Václava ve Staré Boleslavi získal klíčový grant, který umožní rozsáhlou rekonstrukci

Dlouho očekávaná rekonstrukce Domova sv. Václava ve Staré Boleslavi se stává realitou. Díky schválenému grantu z Národního plánu obnovy může Arcidiecézní charita Praha zahájit rozsáhlou rekonstrukci. Zároveň se obrací na dárce s prosbou o podporu tohoto důležitého projektu.

Foto-vojtechvlkcom-20231115-159-1

Domov sv. Václava je unikátní domov pro seniory, jeden ze tří v celé České republice, který pečuje o kněží a pracovníky v církvi. Sídlí v centru Staré Boleslavi v historické budově ze 17. století. Poslední rekonstrukce proběhla před více než 50 lety, a proto objekt nutně potřebuje modernizaci, aby splňoval současné standardy pro provoz sociální služby.

Změny pro komfort a úsporu

Potřebnou rekonstrukci rozsáhlé, památkově chráněné budovy připravuje Arcidiecézní charita Praha s týmem architektů již od roku 2020. Změna dispozice přinese klientům prostornější jednolůžkové pokoje vybavené vlastním bezbariérovým sociálním zařízením, společné prostory na každém patře i nový bezbariérový vstup do budovy z Lázeňské ulice.

Obnovou projdou veškeré technické systémy objektu (voda, kanalizace, plyn, elektřina, topení včetně výměny zdroje tepla), což přinese nejen větší komfort pro obyvatele, ale i nižší energetickou náročnost a ekonomičtější provoz domu.

Rekonstrukce obnoví venkovní fasádu domu i vnitřní povrchy včetně podlah, omítek a obkladů stěn, čímž se zlepší estetický vzhled a zvýší útulnost celého objektu.

Charita vyhlašuje veřejnou sbírku

Předpokládané náklady na rekonstrukci činí 165 milionů korun. Před pár dny byla schválena žádost o dotaci z Národního plánu obnovy ve výši 80 milionů korun. „Získání grantu z Národního plánu obnovy je pro Domov sv. Václava fantastická zpráva! Jsme vděční za tuto podporu, která je pro plánovanou přestavbu naprosto klíčová. Bez ní bychom se do tak rozsáhlé rekonstrukce nemohli pustit. Nicméně finance stačit nebudou,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.

Arcidiecézní charita Praha se proto obrací na veřejnost s prosbou o podporu. „Naším cílem je, aby se senioři v Domově sv. Václava cítili co nejlépe a aby zde ve stáří prožili kvalitní etapu svého života. Rekonstrukce jim zajistí komfortní a důstojné prostředí s moderním zázemím, které si zaslouží. Věříme, že společně můžeme s Boží pomocí tento cíl dosáhnout,” zdůrazňuje Jaroslav Němec.

Dárci mohou podpořit veřejnou sbírku na Domov sv. Václava darem na účet: 749986/5500, variabilní symbol 6001.

Domov je pro církev klíčový

Důležitost domova, který slouží především kněžím a církevním zaměstnancům vyzdvihuje arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner: „Je dobře, že ti, kteří celý život sloužili Bohu a lidem, se dočkají pomoci ze strany církve ve chvíli, kdy jim odcházejí síly a kdy potřebují podporu. Děkuji všem, kteří se budou podílet na zajištění prostředků na opravu Domova sv. Václava.“

Ve své práci generálního vikáře s kněžími úzce spolupracuje Mons. Zdenek Wasserbauer. Často se setkává i s těmi, kteří už pro nemoc či stáří nemohou sloužit ve svých farnostech: „Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří se rozhodnete přispět na opravu kněžského domova, aby tam kněží mohli důstojně prožít zbytek svého života anebo nabrat nové síly.“

Charitní domovy s duchovním zázemím

Arcidiecézní charita Praha převzala provozování Domova sv. Václava v roce 2020, aby svou odborností a profesionalitou zvýšila kvalitu péče v tomto jedinečném zařízení. Do působnosti pražské Charity patří i další pobytová zařízení sociální péče, včetně Domova kardinála Berana v Mukařově, Domova sv. Rodiny pro lidi s mentálním postižením či specializovaného Domova pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Ve všech pobytových službách klade Charita důraz na vytvoření zázemí pro duchovní život klientů. Součástí domovů jsou kaple s pravidelnými liturgiemi a přítomností kněze, který nabízí duchovní rozhovory a podporu.

Jarmila Lomozová

Krátké video o Domově sv. Václava zde