Dopis rektora Arcibiskupského semináře

Přinášíme dopis rektora pražského Arcibiskupského semináře P. Jana Kotase adresovaný spolubratrům v kněžské službě.

Tablo

Vážení bratři v kněžské službě,
 
posíláme vám do vašich farností pozdrav z pražského Arcibiskupského semináře. I když se nevídáme často, rádi bychom, abyste věděli, že každou neděli ráno – právě když začíná váš namáhavý den a vyjíždíte sloužit svým farníkům – všichni se za vás v semináři společně modlíme. A každou sobotu vděčně sloužíme mši svatou za všechny, kdo se modlí za nás, a za naše dobrodince.

Uplynulo 30 let od pádu komunistického útlaku. A uplynulo také 30 let od svobodného návratu seminární komunity z litoměřického exilu do našeho původního domova v pražských Dejvicích – do budovy, kterou před více než 90 lety s velkými obětmi vystavěl arcibiskup František Kordač a kde mnoho let působil Boží služebník Josef Beran (od roku 1932 až do 6. června 1942, kdy ho po ranní mši v kostele sv. Vojtěcha zatklo gestapo a odvleklo ho Dachau). S vděčností Bohu si také připomínáme, že těch posledních svobodných 30 let je nejdelší klidnou periodou v dosavadních dějinách dejvického semináře, kdy se zde mohou budoucí kněží nerušeně připravovat na svoji službu.

Chtěli bychom toto výročí připomenout a přiblížit lidem ve farnostech náš seminární život – vždyť tady žijí a připravují se vaši budoucí bratři v presbyteriu a jejich budoucí služebníci a pastýři v Kristu. V loňském roce jsme vydali a do jednotlivých diecézí distribuovali informační leták prezentující, čím v semináři žijeme: modlitba, práce a služba. Tento rok vydáváme společnou fotografii, která jako tablo zachycuje současné seminaristy – plánujeme ji vydávat každý rok.

Obracíme se na vás s prosbou o propagaci tohoto tabla seminaristů ve vývěskách vašich kostelů či na webových stránkách vašich farností, apod. Rádi bychom, aby lidé věděli a měli často na očích, že se na službu v církvi i dnes připravují konkrétní mladí muži, kteří mají svá jména, které Ježíš povolal, a oni sebrali odvahu a darovali svůj život církvi u nás, a kteří také potřebují podporu nás všech.

Vás a vaše farnosti prosíme také o věrnou modlitbu za ně, a to na prvním místě. A pokud je to ve Vašich možnostech, budeme vděčni i za jakoukoli pomoc materiální (viz www.seminar-praha.cz).

Náš seminář není jen formačním domem současných seminaristů, ale i zázemím pro vás kněze v plné službě a místem pastorace povolání: pořádáme pravidelná setkání Tammím pro mladé muže, kteří tu mohou nalézt inspiraci pro svůj růst ke křesťanské zralosti, ale také setkání a rekolekce pro mladé kněze, které v začátcích jejich služby doprovází náš otec spirituál, nebo týdenní letní exercicie pro kněze, kteří už ve službě něco zažili…

Podporujme se navzájem, vždyť budoucnost církve je i v rukou nás všech. Ze srdce děkujeme!

Za celou seminární komunitu P. Jan Kotas, rektor semináře

Tablo seminaristů je k dispozici ke stažení v příloze ve formátu pdf.

Zdroj: ČBK, Arcibiskupský seminář Praha