Dotkni se nebe – 7. Pouť rodičů, kteří přišli o dítě

O prodlouženém víkendu 13. – 16. 10. 2023 jsou na Horu Matky Boží v Králíkách zváni všichni, kdo trpí ztrátou dětí, které zemřely v průběhu těhotenství nebo těsně po něm.

Dotkni-se-nebe-2

Poutníky čeká sdílení i ztišení, svátosti i společenství, chvály a přímluvná modlitba, přednášky, tanec a mnoho dalšího. Obnovu povede P. Karel Moravec. Na místě budou přítomni i další kněží, mj. P. Milan Grossmann, ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru. Poradci pro pozůstalé také nabídnou naslouchající ucho. Pro účastníky zahrají kapely ALIVE a Silence and Joy k rozjímání i chválám. Členka komunity blahoslavenství Jana Kubínová provede ženy lekcí biblického tance.

S ohledem na rodiče, kteří procházejí akutní fází truchlení, děti nebudou mít dovoleno chodit s rodiči na některé části programu. Hlídání pro děti po čas obnovy je zajištěno. Pokud je dítě na organizované hlídání ještě příliš malé, je možné si za sníženou cenu přivézt s sebou někoho z příbuzných, kdo se bude o dítě po čas programu starat.

Přihlašování a informace na www.osirelymrodicum.cz; v případě dotazů pište na petrakolcavova@gmail.com

Pořádá spolek Eliáš ve spolupráci s klášterem na Hoře Matky Boží v Králíkách.