Duchovní pomoc pro všechny zasažené tragédií na FF UK

Okamžitou duchovní krizovou intervenci pro rodiny obětí, jejich blízké a všechny, kteří byli zasažení děním na FF UK, jsou připraveni poskytnout tito duchovní.

Pomoc

P. JCLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D., tel. +420 731 625 968. 

Mg. Vladimír Hudousek,  trvalý jáhen, tel. +420 606 682 306 

P. ICLic. Mgr. et. Mgr Jaroslav Knichal, tel. +420 606 604 696