Inaugurace nového děkana KTF UK

V kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě byl při mši svaté v pátek 3. května 2024 slavnostně inaugurován nový děkan Katolické teologické fakulty UK, doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. Hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup a Velký kancléř fakulty, Mons. Jan Graubner.

Inaugurace-noveho-dekana-ktf-uk
Foto: Barbora Scherf

Kněz doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. je biblista a od roku 1990 vyučuje na Katolické teologické fakultě UK. Jeho pozornost poutá pojetí kněžství a kultu v Novém zákoně i jiné otázky biblické vědy. Vede kurzy starověké syrštiny a podílí se na revizi Českého liturgického překladu. Letos v únoru byl zvolen děkanem zmíněné fakulty a funkce se ujímá po inauguraci 3. května.

Jbroz-krystof-dokoupil
Foto: Kryštof Dokoupil

Rozhovor Kryštofa Dokoupila s novým děkanem KTF UK najdete v květnovém čísle Zpravodaje pražské arcidiecéze nebo na internetovém médiu Katolické noviny.