Informace k pohřbu Karla Schwarzenberga

Na arcibiskupském sekretariátu se množí dotazy ohledně možnosti zúčastnit se zádušní mše svaté za zesnulého knížete Karla Schwarzenberga  v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha, 9. 12. 2023 od 12:00 hod.

Po náročném plánování a těžkém zvažování však bylo rozhodnuto, že celá katedrála bude vyhrazena pouze pro pozvané a bude podléhat zvláštnímu režimu. Zúčastnit se tedy mohou jen ti, kterým bude od rodiny zesnulého doručena písemná pozvánka a parte. Arcibiskupství pražské nemá na seznam pozvaných žádný vliv. Na základě vzájemné dohody arcibiskupství zajišťuje při posledním rozloučení oblast liturgickou, stát a rodina pak oblast protokolární.

Pohřební liturgii bude možné sledovat v přímém přenosu České televize a také na velkoplošné obrazovce poblíž katedrály. Přesné místo bude zveřejněno později.

Kněží, kteří se chtějí připojit ke mši svaté a koncelebrovat, ať se dostaví do 11:30 hodin do arcibiskupského paláce.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem požehnané prožití nastávající doby adventní.

Sekretariát arcibiskupa

Katedralanovy-1