Jáhenské svěcení

Jáhenské svěcení přijme 5. února v 15.00. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pan Michal Hladík. Světitelem bude biskup Václav Malý.

Hladik

Sám Michal Hladík k jáhenskému svěcení na svém facebooku říká následující:

• K tomu, aby se stal někdo duchovním v katolické církvi, nestačí pouze vystudovat univerzitu a absolvovat formaci v semináři, je potřeba přijmout také svěcení.
• Jáhenské svěcení je obřad, během kterého se z kandidáta jáhenství stává jáhen.
• Toto svěcení se koná během mše svaté a ono samotné se skládá ze tří částí. Nejprve je kandidát představen biskupovi, který se kandidáta ptá na ochotu zavázat se ke službě na celý život a potom se celé shromáždění modlí litanie (prosby ke všem svatým). Biskup následně klade kandidátovi ruce na hlavu a modlí se za jeho posvěcení. Nakonec je nový jáhen oblečen do bohoslužebného roucha a je mu předána kniha evangelií. Pak se jáhen pozdraví s biskupem a ostatními jáhny.
• Jáhenské svěcení trvá obvykle 1,5 až 2 hodiny.
• Mezi úkoly každého jáhna patří především hlásání evangelia a charita. Je spolupracovníkem svého biskupa, který ho posílá kněžím jako pomocníka. Faráři pomáhá při péči o lidi (navštěvuje nemocné, vyučuje náboženství) nebo při bohoslužbách (přednáší čtení z evangelií, rozdává svaté přijímání). Z pověření faráře může také křtít, předsedat svatbám či pohřbívat. Neopomenutelným úkolem jáhna je také modlitba za lidi a jejich potřeby.

(apha)