Jáhenská svěcení

V sobotu 9. října 2021 v 10.00 hodin v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha přijmou z rukou pomocného biskupa a generálního vikáře, Mons. Zdenka Wasserbauera, jáhenské svěcení pro pražskou arcidiecézi Bc. František Drozd, Bc. Mgr. Jakub Haloda, Ph.D., Mgr. Jan Kolouch, Mgr. Bc. Viktor Mach, Mgr. Petr Megela, doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D., Mgr. Bc. Ondřej Špaček, Bc. Jan Špaňhel a Jan Šulc. Srdečně zveme k účasti. Ministranti a jáhni, kteří se chtějí aktivně zapojit, ať se dostaví k nácviku, který v katedrále začne v 8.00 hodin.

Parkování pro klérus, ministranty a rodiny svěcenců je zajištěno na Hradčanském náměstí. Dbejte, prosíme, pokynů pořadatelů. Prosíme všechny o modlitby za nové jáhny i za ty, kdo se na službu v církvi připravují.

Bohoslužbu je možné živě sledovat na Katedrála TV (katedrala.tv)

(Apha)

Katedralanovy