Jak slavit bohoslužbu doma

Pastorační středisko vám nabízí manuál pro domácí nedělní bohoslužbu v současném nouzovém stavu pandemie Covid 19.

Bible-1
Pastorační středisko

Také web Liturgie.cz nabízí novou sérii videí nazvanou Liturgie v čase bez liturgie. V naší zemi nastala situace, kdy není pro mnohé z křesťanů možné přijít na nedělní mši svatou. Jak připravit malou domácí bohoslužbu? Pokud chceme připravit bohoslužbu pro více lidí, závisí na tom, zda budou přítomné děti a jakého věku. Nabízíme návod, který si lze podle okolností přizpůsobit vašim podmínkám.

Podklady jsme připravili ve dvou provedeních: pro dospělé a pro rodinu s dětmi, včetně formátu PDF pro vytištění. Kvůli časové naléhavosti text prošel jen zběžnou jazykovou korekturou. Omluvte proto, prosíme, případné chyby.

P. Radek Tichý s kolegy připravili na webu Liturgie.cz novou sérii aktuálních videí na youtube kanále, nazvanou Liturgie v čase bez liturgie. První video se týká duchovního svatého přijímání, druhé video liturgie v domácím prostředí.