Jak v diecézi pomáháme?

Do boje proti covid-19 se aktivně zapojují i mnozí jednotliví věřící či celé církevní instituce z pražské arcidiecéze. Přinášíme alespoň stručné představení některých jejich současných aktivit.

Covid

„Nebojme se! Výzva, kterou před nás křesťany současná pandemie staví, spočívá v hlásání Naděje. Dnes, více než kdy jindy, musíme být my, Kristovi učedníci, šiřiteli světla do potemnělých lidských duší, zvěstovateli Naděje, která je silnější než smrt. Chtěl bych proto vyzvat všechny věřící, duchovní i laiky, muže i ženy, aby podle svých možností nabídli společnosti své služby, aby v těchto těžkých dnech „dýchali“ s ní.“ Těmito slovy vyzval v polovině října pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka věřící, aby v současné krizové situaci pomohli společnosti v boji s pandemií covid-19. Jeho slova nezůstala bez odezvy. 

Arcidiecézní charita přichází s novou strategií pomoci

S novou strategií do boje proti koronavirové pandemii vytáhla v těchto dnech pražská arcidiecézní charita. Nově vybavila všechny své domovy testovacími přístroji na covid-19. Očekává, že rychlé odhalení nákazy spolu s dalšími opatřeními pomůže zastavit šíření viru ve zranitelné skupině osob. Koronavirus je totiž podle mluvčí Arcidiecézní charity Praha Jarmily Lomozové v populaci už natolik rozšířen, že není reálné, a to ani za přísných hygienických opatření, zabránit jeho šíření v sociálních službách. „Je však nutné maximálně ochránit klienty i pracovníky,“ říká mluvčí. Jaroslav Němec, ředitel arcidiecézní charity Praha, jež ve svých 18 sociálních službách ročně pomůže více než 12 tisícům osob,

její slova doplňuje: „Strategie usilující o nulový výskyt viru již není za současné situace uskutečnitelná. Museli jsme přijmout nový přístup. Páteří nové strategie je včasné testování přímo v charitních domovech. Koronavirus se vyznačuje vysokou nakažlivostí. Proto je nutné, abychom se o nákaze dozvěděli co nejdříve. Na výsledky testu z laboratoře se čeká i několik dní. My potřebujeme výsledek okamžitě, abychom mohli reagovat,“ vysvětluje Jaroslav Němec. Jak dodává, Arcidiecézní charita Praha pořídila pro své domovy testovací přístroje a testovací sady, které zjišťují přítomnost viru v těle pomocí výtěru z nosohltanu. „Jedná se o dva typy antigenních certifikovaných analyzátorů z Jižní Koreje, které Charita zakoupila od českých dodavatelů. Přístroje mohou obsluhovat pouze zdravotní sestry, které prošly příslušným zaškolením od výrobce. Výhodou je, že mezi zaměstnanci našich domovů jsou i zdravotní sestry a nejsme tedy odkázání na někoho dalšího. Výsledky máme k dispozici do půl hodiny. Pokud se nákaza prokáže, vždy musí následovat testování PCR testem,“ říká Jaroslav Němec. 

Ani v dnešní krizové situaci přitom nezapomíná pražská arcidiecézní charita na pomoc nejchudším zemím světa, na jejichž hospodářský život koronavirová pandemie doléhá ještě tvrději než na bohaté země Západu. „Zprostředkovali jsme pomoc 1 750 rodinám v Indii, 400 rodinám v Ugandě či 370 chudým rodinám v Zambii,“ vypočítává Jarmila Lomozová. 

„Cítím upřímnou touhu vám nyní zvlášť poděkovat za vaši službu, která je již po mnoho měsíců opravdu mimořádná a náročná. Těší mě však, s jakou vytrvalostí a poctivostí ke své práci přistupujete. Uvědomuji si, že stojíte v první linii boje s virem, a především s jeho důsledky. Když jsem se s vámi některými v posledních měsících potkal, viděl jsem, že už první polovina letošního roku vás stála hodně energie a sil. Nyní jsme v obdobné situaci a vy se opět nasazujete ve službě druhým lidem, nemocným, seniorům, rodinám,“ děkuje ve svém dopise pracovníkům charity generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Jan Balík. A své poděkování rozšiřuje na další věřící v arcidiecézi, kteří v těchto dnech pomáhají v boji s koronavirem. „Také naši bohoslovci a novicky se zapojují různým způsobem do pomoci potřebným. Například pomáhají v pražské nemocnici u Alžbětinek. Též kněží slouží lidem. Jsou k dispozici nejen k udílení svátostí, především svátosti smíření a eucharistie, ale také pro duchovní rozhovory, které v této době může vyhledávat leckdo; nejen pravidelný návštěvník kostela, ale také lidi, kteří v této situaci vnímají potřebu hlubší odpovědi a chtějí si o duchovních věcech s někým popovídat. Někdo potřebuje i duchovní útěchu, když cítí smutek, strach, samotu, malomyslnost. Myslím na vás v modlitbách a žehnám vám,“ dodává generální vikář. 

Poradce kardinála Duky pomáhá v první linii

Přímo do první linie se vydal pomáhat mediální poradce kardinála Dominika Duky P. Romuald Štěpán Rob. Za místo své služby si vybral karlovarskou krajskou nemocnici, neboť jako kněz působí v plzeňské diecézi, ve farnosti Karlovy Vary Rybáře. „Před nedávnem jsem tu byl zaopatřovat a na vlastní oči jsem viděl, jak moc tu potřebují někoho na výpomoc. A protože jsem měl ještě 30 dní nevybrané dovolené, nabídl jsem své služby,“ popisuje svou cestu mezi dobrovolníky P. Romuald Rob. A jak taková služba vypadá? „Pracuji jako sanitář, a to buď v 8,5 nebo 12 hodinové směně. Vykonávám pomocné práce pro lékaře a sestřičky a zatím se pomalu zaučuji. Časem bych měl pacienty, kteří jsou všichni na kyslíku, také krmit a přebalovat je,“ svěřuje se.     

Věřící myslí i na své kněze

Věřící v arcidiecézi nezapomínají v době pandemie ani na pomoc svým kněžím. Sdružení Cesta 121 pro ně připravila vitamínovou pomoc, kterou distribuovala všem kněžím v arcidiecézi. „Jde o přípravky na podporu imunity. Jejich skladbu připravili odborníci z nemocnice sv. Karla Boromejského v Praze pod Petřínem. Obsahuje vitamíny C, D, Zinek a melatonin. Jde o tutéž kombinaci vitamínů, která byla ordinována i americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, a jak víme, pomohla mu,“ říká ředitel Cesty 121 Antonín Randa.

„Jsem vděčný za to, že církev stojí v prvních řadách pomoci, i když se o jejím přínosu mediálně nemluví. Bůh však vidí všechno dobrodiní, které každý koná, a to, které je konáno ve skrytosti, má pro něj zvláštní cenu (srov. Mt 6,3-4),“ komentuje aktuální pomoc všech křesťanů (nejen) v arcidiecézi Mons. Jan Balík.

Jiří Prinz