Kam putovat o prázdninách?

Léto je v plném proudu. Dovolujeme si proto nabídnout několik tipů, kam se během léta vydat v pražské arcidiecézi na pouť. Článek vyšel v č. 30 Katolického týdeníku.

Sazava
Nedávno zrekonstruovaný Sázavský klášter je vyhledávaným poutním místem.

„Člověk se během putování vytrhne z prostředí, na které je zvyklý, něco přitom opouští, ale nikoli samoúčelně, nýbrž aby se mohl setkat s Bohem,“ vysvětluje význam poutí pražský arcibiskup Jan Graubner. On sám letos vůbec poprvé navštívil nedávno zrekonstruovaný Sázavský klášter. V jeho areálu se nyní, během poutní sezony, mohou návštěvníci mj. zapojit do interaktivní videoaudio prohlídky „Sázava v proměnách času.“ „Díky moderním technologiím lze tímto způsobem nahlédnout do svatoprokopské jeskyně či spatřit někdejší středověké sídliště,“ zve do míst, kde v 11. století působil sv. Prokop, zdejší duchovní správce P. Radim Cigánek.  

Přemyslovské střední Čechy

Speciální program pro poutníky připravili na letošní léto ve Staré Boleslavi, místě umučení sv. Václava. Tento pátek se tu uskutečnila noční prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie včetně běžně nepřístupných prostor a po předchozí rezervaci se mohou zájemci v pátek 4. srpna zúčastnit též noční prohlídky baziliky sv. Václava – opět včetně běžně nepřístupných prostor.

S památkou na svatého Václava je spojena i další středočeská obec – Budeč. Nachází se jen 17 kilometrů od Prahy a poutníci zde mohou obdivovat románskou rotundu sv. Petra a Pavla. Její kruhová loď je vůbec nejstarší dochovanou stavbou tohoto typu na českém území, a tak není divu, že je celý areál budečského hradiště národní kulturní památkou. Přístupný je 24 hodin denně.

Tetín býval stejně jako Stará Boleslav či Budeč přemyslovským hradištěm, kde pobýval knížecí dvůr. Spojený je především s posledními okamžiky života přemyslovské kněžny sv. Ludmily. „Vrátit se do dob před víc než 1000 lety můžete například při rozjímání na tetínské vyhlídce poblíž místa, kde kdysi pohřbili svatou Ludmilu. Před vámi se otevře malebný kraj okolo Berounky, která pod vámi spěchá směrem k hlavnímu městu,“ zve ředitelka spolku Svatá Ludmila Miroslava Janičatová. A dodává: „K poutnímu místu na Tetíně se dostanete po stezce svaté Ludmily. Ta měří necelých 7 kilometrů a vede z Berouna do Srbska. Tetín je také součástí centrální trasy turistické a poutní stezky Via Czechia.“

Po naučné stezce se mohou poutníci vydat i na Makovou horu na Příbramsku. Stezka začíná v nedalekých Smolotelích a měří 6,5 kilometru. Poblíž Makové hory láká k výletu třeba také skalní útvar Ďáblovo lože nebo rozhledna Milada. Návštěvníkům Makové hory může v jejím poznání napomoci čerstvě vydaná publikace Maková hora, o níž její autorka Věra Smolová říká: „Kniha vychází v roce 300. výročí vydání trvalého povolení konat bohoslužby v kapli sv. Jana Křtitele na Makové hoře. Letos také uplyne 300 let od úmrtí slavného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho, jehož vdova a dcera byly majitelkami Smolotel a patronkami kaple na Makové.“

Jubilejní 400. výročí od založení místní Lorety si letos připomínají návštěvníci františkánského kláštera Hájek. Hlavní letošní hájecká pouť se uskuteční 9. září, kdy zde bude od 11.30 mši svatou celebrovat arcibiskup Jan Graubner. Už 2. srpna bude novokněz P. Bernard Ondřej Mléčka sloužit od 11.00 mši svatou při tradiční františkánské pouti Porcinkule.   

Jak nalézt bohoslužbu na cestách?

Zájemci o putování mohou vyzkoušet i on-line aplikaci b.cirkev.cz. Naleznou ji na adrese bohosluzby.cirkev.cz. Bohoslužby tu lze vyhledávat podle různých kritérií (název kostela, místo, konkrétní hodina, datum). Poutník tak má k dispozici na jednom místě nejen přehled bohoslužeb, ale i dostupné kontakty a adresu farností.

Jiří Prinz