Kardinál Dominik Duka: apoštolský administrátor pražské arcidiecéze

J. Em. Dominik kardinál Duka se 13. května 2022, dnem jmenování nového pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, stává emeritním pražským arcibiskupem a zároveň byl ustanoven apoštolským administrátorem sede vacante pražské arcidiecéze, a to až do okamžiku, kdy se nový arcibiskup ujme kanonického vedení pražské arcidiecéze.

Ve smyslu čl. 244 Direktora pro pastýřskou službu biskupů byly apoštolskému administrátorovi postoupeny všechny pravomoci diecézního biskupa.

Do eucharistické modlitby se do převzetí úřadu novým arcibiskupem vkládá jméno apoštolského administrátora: „S naším arcibiskupem Dominikem“.

Po dobu výkonu služby administrátora pražské arcidiecéze potvrzuje Dominik kardinál Duka stávající personální obsazení jednotlivých úřadů arcidiecéze. Nadále zůstává kardinálem. Právo volit papeže mu zůstává do 80 let věku.

Příslušný dekret najdete zde.