Kardinál Duka k odchodu dvou uměleckých osobností

V samotném závěru roku 2021 odešly z tohoto světa dvě významné umělecké osobnosti, které svým dílem podporovaly křesťanskou víru: herec, recitátor, dramatik a dominikánský terciář Miroslav Gabriel Částek a výtvarnice Bedřiška Znojemská. Oběma osobnostem za jejich život a dílo poděkoval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Poděkování zesnulému bratru Gabrielu Částkovi

Herec jednoho divadla, ale také dramatik a režisér zesnulý Gabriel Částek svou statečností a uměleckým zápalem, který se projevoval i osobní přesvědčivostí, patří k pilířům kulturní preevangelizace a evangelizace po dobu více jak třiceti let znovunabyté náboženské, kulturní a politické svobody.

Tento muž u nás po listopadu 1989 budoval scénu Divadla jednoho herce, kde sám vytvářel dramatizace děl různých křesťanských autorů, jak byl např. František Křelina či slavný francouzský spisovatel Georges Bernanos. S těmito divadelními představeními, za všechny zmiňme právě Bernanosův Dialog Karmelitek, navštívil veliké množství farností v České republice, ale i naše krajany ve Spojených státech amerických. Jeho vystoupení se odehrávala nejenom v adekvátních prostorech určených divadelním formám, ale často také uvnitř našich kostelů či jiných přiléhajících budov.

Nevyhýbal se žádné palčivé otázce. Rád vzpomínám na premiéru jím zdramatizované novely o zániku Lidic, která se uskutečnila přímo na místě v lidickém areálu. Myslím, že účastníci by potvrdili jedinečnost a autentičnost tohoto díla. Jeho působení bylo součástí evangelizačních programů jak dominikánské provincie tak královehradecké diecéze. Snažil se obsáhnout co nejrozsáhlejší prostor, který se nabízel a nabízí nové evangelizaci.

Ještě jednou bratře Gabriele, Pán Bůh zaplať! Přeji Ti opravdové spočinutí a radost v náručí Otcově!

Nekrolog za akad. malířku Bedřišku Znojemskou

V závěru loňského roku nás zasáhla zpráva o úmrtí akademické malířky Bedřišky Znojemské. Tato umělkyně spolu se svým manželem vytvořila řadu děl v souvislosti s úpravami liturgického prostoru po Druhém vatikánském koncilu. Její ilustrace jsme nacházeli jak v katolickém tisku tak i v řadě publikací. Soubor jejího díla po pádu komunismu nalezneme také v prostorách České koleje Nepomucenum v Římě. Toto výtvarné nasazení v době komunistické diktatury vyžadovalo odvahu a také znamenalo nepřízeň od mocných budovatelů světlých zítřků. O to víc je zapotřebí si jejího postoje vážit, což bylo také i vyjádřeno čestným uznáním pražského arcibiskupa. Rád bych jí vyjádřil vděčnost, ale i patřičnou úctu jejímu dílu.

Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský