Kardinál Duka k odchodu dvou uměleckých osobností

V samotném závěru roku 2021 odešly z tohoto světa dvě významné umělecké osobnosti, které svým dílem podporovaly křesťanskou víru: herec, recitátor, dramatik a dominikánský terciář Miroslav Gabriel Částek a výtvarnice Bedřiška Znojemská. Oběma osobnostem za jejich život a dílo poděkoval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Poděkování zesnulému bratru Gabrielu Částkovi

Herec jednoho divadla, ale také dramatik a režisér zesnulý Gabriel Částek svou statečností a uměleckým zápalem, který se projevoval i osobní přesvědčivostí, patří k pilířům kulturní preevangelizace a evangelizace po dobu více jak třiceti let znovunabyté náboženské, kulturní a politické svobody. Zdramatizoval řadu děl naší i zahraniční duchovní literatury a jeho vystoupení se odehrávala nejenom v adekvátních prostorech určených divadelním formám, ale často také uvnitř našich kostelů či jiných přiléhajících budov. Nevyhýbal se žádné palčivé otázce. Rád vzpomínám na premiéru jím zdramatizované novely o zániku Lidic, která se uskutečnila přímo na místě v lidickém areálu. Myslím, že účastníci by potvrdili jedinečnost a autentičnost tohoto díla. Jeho působení bylo součástí evangelizačních programů jak dominikánské provincie tak královehradecké diecéze. Snažil se obsáhnout co nejrozsáhlejší prostor, který se nabízel a nabízí nové evangelizaci. Svým uměním obohatil nejen farnosti a společenství v České republice, ale také absolvoval evangelizační zájezd do Spojených států amerických. Ještě jednou bratře Gabriele, Pán Bůh zaplať! Přeji Ti opravdové spočinutí a radost v náručí Otcově!

Nekrolog za akad. malířku Bedřišku Znojemskou

V závěru loňského roku nás zasáhla zpráva o úmrtí akademické malířky Bedřišky Znojemské. Tato umělkyně spolu se svým manželem vytvořila řadu děl v souvislosti s úpravami liturgického prostoru po Druhém vatikánském koncilu. Její ilustrace jsme nacházeli jak v katolickém tisku tak i v řadě publikací. Soubor jejího díla po pádu komunismu nalezneme také v prostorách České koleje Nepomucenum v Římě. Toto výtvarné nasazení v době komunistické diktatury vyžadovalo odvahu a také znamenalo nepřízeň od mocných budovatelů světlých zítřků. O to víc je zapotřebí si jejího postoje vážit, což bylo také i vyjádřeno čestným uznáním pražského arcibiskupa. Rád bych jí vyjádřil vděčnost, ale i patřičnou úctu jejímu dílu.

Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský