Kardinál Duka k úmrtí F. X. Halase

Dnes, v pátek 24. listopadu, zemřel v 86 letech první český velvyslanec ve Vatikánu, historik a spisovatel, syn básníka Františka Halase, František Xaver Halas. Přinášíme nekrolog kardinála Dominika Duky.

Dkd-ralbrecht-1

Pozdrav na cestu

Dnes 24. listopadu okolo čtvrté hodiny ranní zemřel prof. František Xaver Halas. Zesnul v přítomnosti své manželky Dagmar a krátce nato se u jeho smrtelného lože shromáždila celá rodina, aby ho doprovodila na poslední cestu.

Loučím se s dlouholetým přítelem. Chci mu touto cestou poděkovat za vše, co vykonal jako historik, spisovatel a diplomat u Svatého stolce. Když se jednalo o jeho jmenování, byl jsem tehdejšími státními představiteli tázán o názor i já. Doporučil jsem F. X. Halase a vzpomínám si na slova Jiřího Dienstbiera, který v reakci na to řekl: „Tento návrh přijímáme. Všichni budou spokojeni. Levice i katolická pravice.“ Ano. František Xaver Halas byl výraznou postavou českého katolicismu. Katolicismu, který má své kořeny v Čechách, ale díky otcově vztahu ke Kunštátu a svému pobytu v Brně jej můžeme nazvat „katolicismem zemí koruny české.“ Svou roli zde sehrál i kardinál Miloslav Vlk, který byl jeho spolužákem z Filosofické fakulty UK v Praze.

Rád vzpomínám na návštěvy u rodiny Halasových z dob, kdy obě jeho dcery byly ještě dívenky. Kolik jsme tehdy strávili společných večerů nad překladem Jeruzalémské Bible, diskusemi o poezii či politice, to už bych dnes nedokázal spočítat.

Věřím, že svatý Petr přivítá muže, který je autorem „Fenoménu Vatikán,“ tedy muže, který věnoval velkou část svého života studiu papežského úřadu. Odchází opravdu výrazná osobnost, zakotvená ve víře a věrnosti: své manželce, rodině, této zemi, ale také církvi, kterou miloval. Ne nekriticky, ale pravdivě.

V zármutku vděčný

Dominik kardinál Duka