Kardinál Duka k úmrtí tří významných osobností

Koncem února odešli z tohoto světa tři významné osobnosti vědeckého a společenského života: lékař prof. Mudr. Květoslav Šipr, biblista P. prof. Ladislav Tichý a matka současného vídeňského arcibiskupa kardinála Christopha Schönborna, česká rodačka Eleonora Schönbornová. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka vyjádřil pozůstalým hlubokou a upřímnou soustrast.

Poděkování zemřelému prof. MUDr. Květoslavu Šiprovi

Rád bych vyjádřil upřímnou soustrast rodině zesnulého pana profesora. Chci také poděkovat jemu za jeho odvážnou a statečnou vědeckou práci a popularizaci ochrany lidského života od samého počátku. Bylo to mnoho společných setkání i opravdu krásných a dobrých chvil, kdy jsme mohli hovořit o otázkách víry a lidského života. Byl člověkem, který nikdy nepropadl rezignaci, ani zatrpklosti. Vážil si druhých a pro každého měl i svůj úsměv.

Děkuji a přeji plnost věčného života v Boží náruči!

+ Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup metropolita pražský

Poohlédnutí za zesnulým P. prof. Ladislavem Tichým

Tak trochu s překvapením a se zpožděním jsem obdržel zprávu o jeho úmrtí. Myslím, že nejenom Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, ale celý český svět biblistiky, především znalců Nového zákona, pociťuje ztrátu skutečně vědeckého, opravdu tichého a nesmírně erudovaného kolegy. Měl jsem tu čest vyučovat na obnovené teologické fakultě v Olomouci po listopadu 1989. Byl jsem členem jeho katedry a po úmrtí pana Prof. Vojtěcha Tkadlčíka se stal naším děkanem. Byl opravdu tichý, byl opravdu velmi slušný a distingovaný a musím dodat, byl statečný. Vzpomínám na léta spolupráce a jeho pomoci při práci na českém překladu Jeruzalémské Bible v dobách totality. Kolik to bylo pátečních či sobotních večerů v Brně u manželů Františka X. a Dagmar Halasových.

Věřím, že bude mít i v nebi dostatek kolegů znalců biblistiky, a také že některé těžce řešitelné exegetické či filologické problémy uvidí ve světle Pravdy.

Těmito slovy vyjadřuji dík a též soustrast jeho nejbližším, jako i Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Arcidiecézi olomoucké, celému jejímu presbyteriu a především olomouckému arcibiskupovi Mons. Janu Graubnerovi, moravskému metropolitovi.

  + Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup metropolita pražský

primas český

Kondolence J. E. kardinálu Christophu Schönbornovi

J. Em. kardinálovi Christophu Schönbornovi, arcibiskupovi vídeňskému, s opožděním vyjadřuji upřímnou soustrast k úmrtí jeho maminky Eleonory Schönbornové, brněnské rodačky, která zesnula ve vysokém věku a můžeme konstatovat, že se těšila stále životní pohodě a elánu.

Tak jsem ji poznal, jak při jejích návštěvách v rodné zemi, kdy doprovázela svého syna, anebo i při několika návštěvách Vídně. Hovořila česky s typicky brněnským přízvukem, ale i s brněnskou otevřeností. Myslím, že řada z nás četla její životopis nejenom v německém originále, ale i v českém překladu. Dějiny rodu a rodiny, příběh, který se dotýká naší země a ukazuje ženu statečnou a moudrou. I pražské arcibiskupství je s rodinou Schönbornů spojeno postavou arcibiskupa Františka de Paula Schönborna, který svou statečnost prokázal v bitvě u Hradce Králové v roce 1866. Poté opustil vojenskou dráhu a vydal se na cestu duchovní. Denně se setkávám s jeho odkazem v jím přebudované kapli arcibiskupského paláce.

Má soustrast a modlitba patří Tobě, otče Christophe, spolubratře v dominikánském řádě a biskupské službě.

Tvůj

Fra Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský