Kardinál Duka ke Dni holocaustu

Při příležitosti dnešního Mezinárodního dne památky obětí holocaustu přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky, který v něm odsuzuje i současnou vzrůstající vlnu antisemitismu v některých západoevropských zemích.

 Dnešní den si připomínáme Den holocaustu, jednoho z největších zločinů v dějinách lidstva, jenž je zároveň připomínkou velikého selhání lidské společnosti 20. století. Tato dnešní vzpomínka se promítá i do současnosti, neboť tisíce našich starších bratří ve víře opouští západoevropské země, v nichž narůstající antisemitismus vyvolává jejich velké obavy z budoucnosti. Žijeme ve světě, který je ohrožován silami, které pohrdají svobodou, tolerancí a lidskostí. Proto jako křesťané a katolíci vyjadřujeme plnou solidaritu a soucit s židovským národem. Rovněž připomínám, že tam, kde je ohrožována víra Izraele, víra, která vychází z Božího zjevení v knize knih, tam je také ohrožováno i křesťanství. O tom svědčí veliká čísla pronásledovaných křesťanů na celém světě. V tuto chvíli však nebezpečí pro svobodu roste mnohem výrazněji v podobě antisemitismu.

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský