Kardinál Duka o návštěvě Bavorska

Minulý týden navštívil kardinál Dominik Duka sousední Bavorsko. Jaký program ho zde čekal?

„Nejprve jsme navštívili emeritního probošta vyšehradské kapituly Mons. Antona Otteho v místě jeho bydliště v Heiligenstadtu, v jehož blízkosti se nachází panství Greifenstain. Zde už několik staletí žije rod Stauffenbergů, což je starý katolický rod, jehož asi nejznámější příslušník Claus von Stauffenberg se v roce 1944 pokusil o neúspěšný atentát na Hitlera.

Dále nás naše cesta zavedla do Mnichova, do centrály Ackermann-gemeinde. Přijeli jsme sem ocenit dlouholetého generálního sekretáře tohoto sdružení pana Franze Olberta za jeho velikou aktivitu spočívající v pomoci církevním institucím po pádu železné opony. Franz Olbert se také nemalou měrou zasloužil o smíření mezi našimi sudetoněmeckými krajany a českým obyvatelstvem. Proto jsme mu předali zlatou svatovojtěšskou medaili, jako vyjádření díků za spolupráci mezi našimi národy.

Třetí návštěva nás přivedla do kostela sv. Štěpána, odkud byly od roku 1951 vysílány bohoslužby v českém jazyce. Připomněli jsme si tu dlouholeté redaktory Rádia Svobodná Evropa, P. Alexandra Heidlera a P. Karla Fořta, a zároveň jsme poděkovali současnému duchovnímu správci P. Bohuslavu Švehlovi za jeho práci.

Při mši svaté v mnichovské katedrále jsme také vzpomněli na zdejší významné arcibiskupy: kardinály Julia Döpfnera a Friedricha Wetttera, a emeritního papeže Benedikta XVI.,“ popsal svou cestu kardinál Dominik Duka.  

(apha)