Kardinál Duka ocenil osobnosti arcidiecéze

Na svátek svatého Víta, patrona hlavního chrámu pražské arcidiecéze, ocenil kardinál Dominik Duka několik osobností za jejich službu církvi.

Medaile
Ocenění, zleva: Ronald Němec s chotí, P. Romuald Rob a Jiří Strach s manželkou. Čtvrtý oceněný Lubomír Hajas na snímku chybí.

Stříbrnou medaili svatého Vojtěcha udělil kardinál Dominik Duka režiséru Jiřímu Strachovi za jeho uměleckou práci v oblasti kinematografie a za jeho postoje, které dokládají, že křesťanství, respektive katolická církev má schopnost vstupovat do současné tvorby i do veřejné debaty způsobem oceňovaným širokou veřejností.

Medaili svatého Jana Nepomuckého P. Romualdovi Štěpánu Robovi za jeho spolupráci na pojetí komunikace pražského arcibiskupství a vztahů s veřejností, i za příklad statečného osobního nasazení v době koronaviru.

Medaili biskupa Antonína Podlahy JUDr. Ronaldu Němcovi, Ph.D. za jeho odvážné hájení práva a cti katolické církve i jejího zakladatele, Ježíše Krista; a to jak v soudních síních, tak v mediálních vystoupeních a debatách.

Medaili biskupa Antonína Podlahy řediteli organizace Likvidace lepry, panu Lubomíru Hajasovi, který po charismatických zakladatelích Likvidace lepry, manželích Holých, úspěšně pokračuje a účinně pomáhá v boji s leprou, tuberkulózou a vředy buruli v Indii, Africe a Latinské Americe.

(Apha)